دانلود آهنگ پاشو بلک کتس♪♪♪ پاشو پاشو اه پاشو وقتشه پاشو با این آهنگ برقص ♪♪♪♪♪♪ با ریتم و دنگ ایرونی برقص ♪♪♪♪♪♪ یه نگاه به راست یه نگاه به چپ دستمو بگیر پاشو و برقص ♪♪♪♪♪♪ پایین برو بالا بیا قرش بده و عشوه بیا ♪♪♪♬♬♬ دانلود آهنگ پاشو بلک کتس ♬♬♬♪♪♪ فکرشو نکن که چی میشه هرچی باید بشه میشه ♪♪♪♪♪♪ قر قر قر قرش بده حرف اونارو ولش بده ♪♪♪♪♪♪ قر قر قرش بده حرف اونارو ولش بده ♪♪♪♪♪♪ یکیشون میگه این کارا چیه قرو قمزه و اطوارا چیه ♪♪♪♬♬♬ دانلود آهنگ پاشو بلک کتس ♬♬♬♪♪♪ اون یکی میگه رقص چیه ساز چیه ♪♪♪♪♪♪ خوندن و آواز چیه صداشو ببند تو کمش کن ♪♪♪♪♪♪ کمش کن ♪♪♪♪♪♪ تو بذار بگن هرکی میخواد حرفای اونارو ولش کن ♪♪♪♬♬♬ دانلود آهنگ پاشو بلک کتس ♬♬♬♪♪♪ دستارو ببر بالا یواش چرخ بزن ♪♪♪♪♪♪ کمرو بچرخون کمی لبخند بزن ♪♪♪♪♪♪ دستارو ببر بالا یواش چرخ بزن ♪♪♪♪♪♪ کمرو بچرخون کمی لبخند بزن ♪♪♪♬♬♬ دانلود آهنگ پاشو بلک کتس ♬♬♬♪♪♪ فکرشو نکن که چی میشه ♪♪♪♪♪♪ هرچی باید بشه میشه قر قر قر قرش بده ♪♪♪♪♪♪ قر قر قر قرش بده حرف اونارو ولش بده ♪♪♪♪♪♪ قر قر قرش بده حرف اونارو ولش بده ♪♪♪♬♬♬ دانلود آهنگ پاشو بلک کتس ♬♬♬♪♪♪ پاشو با این آهنگ برقص با ریتم و دنگ ایرونی برقص ♪♪♪♪♪♪ یه نگاه به راست یه نگاه به چپ دستمو بگیر پاشو و برقص ♪♪♪♪♪♪ پایین برو بالا بیا قرش بده و عشوه بیا ♪♪♪♪♪♪ فکرشو نکن که چی میشه هرچی باید بشه میشه ♪♪♪♬♬♬ دانلود آهنگ پاشو بلک کتس ♬♬♬♪♪♪ قر قر قر قرش بده حرف اونارو ولش بده ♪♪♪♪♪♪ قر قر قرش بده حرف اونارو ولش بده ♪♪♪♪♪♪ یکیشون میگه این کارا چیه قرو قمزه و اطوارا چیه ♪♪♪♪♪♪ اون یکی میگه رقص چیه ساز چیه خوندن و آواز چیه ♪♪♪♬♬♬ دانلود آهنگ پاشو بلک کتس ♬♬♬♪♪♪ صداشو ببند تو کمش کن کمش کن ♪♪♪♪♪♪ تو بذار بگن هرکی میخواد حرفای اونارو ولش کن ♪♪♪♪♪♪ آهنگ بلک کتسو بذار صدارو بلندترش کن ♪♪♪♪♪♪ بزن برقص یالا ♪♪♪♬♬♬ دانلود آهنگ پاشو بلک کتس ♬♬♬دانلود آهنگ پاشو بلک کتس

دانلود آهنگ شاید پویا بیاتی♪♪♪ عشقم کجایه دنیایی چشمم بهونه میگیره ♪♪♪♪♪♪ یادت مثه کموندارا دله منو هر شب نشونه میگیره ♪♪♪♪♪♪ باور نمیکنم رفتی یادت نشد فراموشم خوابم نمیبره ♪♪♪♪♪♪ شاید صدای معصومت بپیچه تو گوشم ♪♪♪♬♬♬ دانلود آهنگ شاید پویا بیاتی ♬♬♬♪♪♪ عشقم کجایه دنیایی دنیا جهنمه محضه ♪♪♪♪♪♪ بی تو چه باکم از مردن نفس فرو بردن عذابه هر لحظه ♪♪♪♪♪♪ شاید دله تو هم تنگه شاید تو هم پر از دردی ♪♪♪♪♪♪ شاید بازم میگم شاید یکی از این روزا قراره برگردی ♪♪♪♬♬♬ دانلود آهنگ شاید پویا بیاتی ♬♬♬♪♪♪ باور نمیکنم رفتی یادت نشد فراموشم خوابم ♪♪♪♪♪♪ نمیبره شاید صدای معصومت بپیچه تو گوشم ♪♪♪♪♪♪ عشقم کجایه دنیایی دنیا جهنمه محضه ♪♪♪♪♪♪ بی تو چه باکم از مردن نفس فرو بردن عذابه هر لحظه ♪♪♪♪♪♪ شاید دله تو هم تنگه شاید تو هم پر از دردی شاید ♪♪♪♪♪♪ بازم میگم شاید یکی از این روزا قراره برگردی ♪♪♪♬♬♬ دانلود آهنگ شاید پویا بیاتی ♬♬♬دانلود آهنگ شاید پویا بیاتی

دانلود آهنگ حواست نیست شادمهر عقیلی♪♪♪ وقتی حواست نیست ، چه دیدنی میشی ♪♪♪♪♪♪ وقتی حواست نیست ، بوسیدنی میشی ♪♪♪♪♪♪ چشمام میفهمید ، احساسِ تو کم نیست ♪♪♪♪♪♪ دلواپسم میشی ، وقتی حواست نیست ♪♪♪♬♬♬ دانلود آهنگ حواست نیست شادمهر عقیلی ♬♬♬♪♪♪ حس میکنم با تو ، دیوونگی خوبه ♪♪♪♪♪♪ بی خوابی و عادت ، این زندگی خوبه ♪♪♪♪♪♪ وقتی حواسم نیست ، آروم بیا پیشم ♪♪♪♪♪♪ وقتی حواست نیست ، باز عاشقت میشم ♪♪♪♬♬♬ دانلود آهنگ حواست نیست شادمهر عقیلی ♬♬♬♪♪♪ وقتی حواست نیست ، چه دیدنی میشی ♪♪♪♪♪♪ وقتی حواست نیست ، بوسیدنی میشی ♪♪♪♪♪♪ چشمام میفهمید ، احساسِ تو کم نیست ♪♪♪♪♪♪ دلواپسم میشی ، وقتی حواست نیست ♪♪♪♬♬♬ دانلود آهنگ حواست نیست شادمهر عقیلی ♬♬♬♪♪♪ حس میکنم با تو ، دیوونگی خوبه ♪♪♪♪♪♪ بی خوابی و عادت ، این زندگی خوبه ♪♪♪♪♪♪ وقتی حواسم نیست ، آروم بیا پیشم ♪♪♪♪♪♪ وقتی حواست نیست ، باز عاشقت میشم ♪♪♪♬♬♬ دانلود آهنگ حواست نیست شادمهر عقیلی ♬♬♬♪♪♪ دلواپسم میشی ، وقتی حواسم نیست ♪♪♪♪♪♪ چشمامو میفهمی ، احساس ِتو کم نیست ♪♪♪♪♪♪ وقتی حواست نیست ، بوسیدنی میشی ♪♪♪♪♪♪ وقتی حواست نیست ، چه دیدنی میشی ♪♪♪♬♬♬ دانلود آهنگ حواست نیست شادمهر عقیلی ♬♬♬دانلود آهنگ حواست نیست شادمهر عقیلی

دانلود آهنگ رفت افشین آذریچی سرت آوردن دله دیوونه بسته گریه نکن آخه بی اقبالباورم نکردی تو کشیدی منو به هوای مریضه این جنجالرفت که دلم بکنه دق رفت مونده گریه و هق هق رفت بشکنه دله عاشق تنها رفترفت چشمو بکنه خیس رفت دیگه هیچی مهم نیست رفت نگو چیزی دلم نیست تنها رفت♪♪♪ دانلود آهنگ رفت افشین آذری ♪♪♪من که نمیفهمم مگه یه آدم چقدر میتونه پاشه بی احساسبرو تقصیر خودت رو گردنه اینو اون ننداز بی احساسبه من نگاه کن واسه ی قطره به قطره ی اشکه چشام تو مسئولیواسه ی لحظه به لحظه ی درد و غمام تو مسئولی بی احساس♪♪♪ دانلود آهنگ رفت افشین آذری ♪♪♪دلم یه شونه میخواد که بغضمو داد بزنم بشکنم فاصله ها رو مشت به دیوار بزنمتنه افسردگی هامو بشکنم دار بزنم مشت به دیوار بزنمامشب این مسکنا هم کم نکرد آتیشمو دارم از شدت این دوری شکنجه میشمودارم از شدت این دوری شکنجه میشمو کم نکرد آتیشمو♪♪♪ دانلود آهنگ رفت افشین آذری ♪♪♪من که نمیفهمم مگه یه آدم چقدر میتونه پاشه بی احساسبرو تقصیر خودت رو گردنه اینو اون ننداز بی احساسبه من نگاه کن واسه ی قطره به قطره ی اشکه چشام تو مسئولیواسه ی لحظه به لحظه ی درد و غمام تو مسئولی بی احساس♪♪♪ دانلود آهنگ رفت افشین آذری ♪♪♪دانلود آهنگ رفت افشین آذری

دانلود آهنگ خداحافظ علی لهراسبی با کیفیت 320 و متن آهنگدسنم از دستای تو دور موندچون چشم دنیا شور بودخنذه هام بعد تو بی روح بودشرط تو قد یه کوه بودچی شدش بی معرفتکی تورو اینجوری دیوونه کرداون قلب سنگیه بی رحم بی دردهی تورو هی دورو دور تر میکردبرس به دادم♪♪♪ دانلود آهنگ خداحافظ علی لهراسبی ♪♪♪ندیدی بی تو تا کجا ادامه دادمنشد بدون تو بیا برس به دادمنیومدی دیگه نیا تمومه کارمکجایی عشقم♪♪♪ دانلود آهنگ خداحافظ علی لهراسبی ♪♪♪نشد بگم نرو دلم نیومد هر باربگم نرو که بند اومد زبونم انگارکجایی عشقم بیا برس به دادمخداحافظ همیشه یادتم با عشقخداحافظ دلم همیشه همراهتهخداحافظ برو هواتو دارم منخداحافظ نذار بلرزه باز قلبمبرس به دادم♪♪♪ دانلود آهنگ خداحافظ علی لهراسبی ♪♪♪ندیدی بی تو تا کجا ادامه دادمنشد بدون تو بیا برس به دادمنیومدی دیگه نیا تمومه کارمکجایی عشقمنشد بگم نرو دلم نیومد هر باربگم نرو که بند اومد زبونم انگارکجایی عشقم بیا برس به دادم♪♪♪ دانلود آهنگ خداحافظ علی لهراسبی ♪♪♪چی شدش بی معرفتکی تورو اینجوری دیوونه کرداون قلب سنگیه بی رحم بی دردهی تورو هی دورو دور تر میکردچی شدش بی معرفتکی تورو اینجوری دیوونه کرداون قلب سنگیه بی رحم بی دردهی تورو هی دورو دور تر میکرد♪♪♪ دانلود آهنگ خداحافظ علی لهراسبی ♪♪♪دانلود آهنگ خداحافظ علی لهراسبی با کیفیت 320 و متن آهنگ

دانلود آهنگ ولوله حامد زمانیسر زده بر کوی دلم سوی دلم نازنین یار و نگارم آرامه جانمولوله در ولوله شد یک دله شد با دله بی کسو کارم تا دل ستانممیروم منزل به منزل رو به سویش , تا ببینم بار دیگر ماه رویشمکتبو دفتر و منصبو نشکن در بر دلبر باید رها کرد♪♪♪ دانلود آهنگ ولوله حامد زمانی ♪♪♪باید از این تن دل ببرید و جامه درید و شوری به پا کردآه ای تاب و توانم تا کی بی تو بمانم یا پیغام تو خوانم یا حیران جان فشانمدر بزمت سر به چمانت رقصان نرگسه مستت حیران خرمن مویت سامان ای خوب خوبانمیروم منزل به منزل رو به سویش , تا ببینم بار دیگر ماه رویش♪♪♪ دانلود آهنگ ولوله حامد زمانی ♪♪♪مکتبو دفتر و منصبو نشکن در بر دلبر باید رها کردباید از این تن دل ببرید و جامه درید و شوری به پا کردآه ای تاب و توانم تا کی بی تو بمانم یا پیغام تو خوانم یا حیران جان فشانمدر بزمت سر به چمانت رقصان نرگسه مستت حیران خرمن مویت سامان ای خوب خوبانشوری به پا کرد میروم منزل به منزل رو به سویش♪♪♪ دانلود آهنگ ولوله حامد زمانی ♪♪♪دانلود آهنگ ولوله حامد زمانی