دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری گاز کولر خودرو را به طور مرتب بازدید کنید

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: سیستم خنک کننده خودرو در صورتی که نشتی گاز نداشته باشد ضرری برای سرنشینان ندارد.به گزارش خبرگزاری مهر، دکترقانعی بابیان این که داشبورد، صندلی و سیستم تهویه هوای خودرو در صورتی که مدت زیادی خودرو زیر نور مستقیم آفتاب باقی بماند و گاز خنک کننده خودرو نشتی داشته باشد گاز بنزن در محیط خودرو ایجاد می شود که بسیار خطرناک و سمی است،گفت: فورا بعد از نشستن در خودرو، کولر ماشین را روشن نکنید بلکه ابتدا پنجره ها را پاییین دهید تا هوای خودرو جابه جا شود و سپس سیستم تهویه را روشن کنید.معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: افرادی که سوار خودرویی با پنجره های بسته می شوند به طور اجتناب ناپذیری در معرض تنفس پی در پی و بیش از اندازه این گاز مهلک و سمی قرار می گیرند بنابراین توصیه می شود تا قبل از سوار شدن پنجره و درب خودرو را باز بگذارید تا هوای سمی انباشته شده در خودرو خارج شود.