دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری کیهان: عبادی سرم گنجی را قطع کرده بود

روزنامه کیهان در ستون گفت وشنود خود نوشت: «گفت: چند تا از پادوهای موساد نظیر کدیور افندی و بهاءالله مهاجرانی و سازگارا و ابراهیم نبوی از عوامل زندانی فتنه خواسته اند دست به اعتصاب غذا بزنند و تا پای مرگ اعتصاب خود را نشکنند!گفتم: شیرین عبادی هم چند سال پیش با همدستی یکی از نزدیکان اکبر گنجی، سرم او را در بیمارستان قطع کرده بود که با هوشیاری مأموران دستش رو شد. »