دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری لجبازي زن و مرد تار و پود زندگي را از هم گسيخت

مردي در دادگاه خانواده با بيان اينكه يك سال و نيم از زندگي مشترك‌مان مي‌گذرد، گفت: همسرم بسيار لجباز است؛ ما با يكديگر اصلاً تفاهم نداريم و خواهان جدايي هستيم.به گزارش فارس، مردي با مراجعه با دادگاه شهيد محلاتي دادخواست جدايي خود را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.اين مرد در حضور قاضي شعبه 240 اين مجتمع قضايي خانواده با بيان اينكه مي‌خواهم از همسرم كه مرا درك نمي‌كند، جدا شوم، گفت: همسرم اصلاً با من تفاهم ندارد و هميشه به دليل مسائل كوچك، با من نزاع كرده و زندگي را برايم سياه مي‌كند.وي با اشاره به اينكه يك سال و نيم از زندگي مشترك‌مان مي‌گذرد، ادامه داد: همسرم در خانه آنقدر داد و فرياد مي‌كند كه در محل كار نيز صدايش در گوشم است؛ از اين وضع خسته‌ شده‌ام و زندگي همراه با آرامش مي‌خواهم و اگر از همسرم دور شوم، به اين آرامش خواهم رسيد.مرد با بيان اينكه تحصيلاتم، كارشناسي عمران است و حقوق مناسبي نيز دارم، افزود: بايد هر چه زودتر از همسرم جدا شده و راحت زندگي كنم چرا كه ادامه زندگي در كنار همسرم، آرامش را از من گرفته است.زن در دادگاه خانواده حاضر شد و با بيان اينكه من نيز به طلاق راضي هستم چرا كه با يكديگر تفاهم نداريم و بدون اراده كارهايي بر خلاف سليقه يكديگر انجام مي‌دهيم، گفت: هرگاه درخواستي از شوهرم دارم، او خلاف آن را انجام مي‌دهد و به نظراتم احترام نمي‌گذارد و مي‌خواهد كه با من لجبازي كند؛ شوهرم بايد از من جدا شود چرا كه لجبازي‌هاي ما تمام شدني نيست.مرد بار ديگر در برابر قاضي اين پرونده لب به سخن گشود و افزود: مي‌خواهم از همسرم جدا شوم و از اين درخواست كوتاه نمي‌آيم؛ حالا كه همسرم نيز موافق اين موضوع است، خواهان طلاق توافقي هستيم.قاضي اين شعبه با توجه به اصرار زن و مرد، حكم طلاق را صادر كرد و جلسه پايان يافت.