دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری سجادي از مجلس رأی اعتماد نگرفت

سرویس ورزشی «» ـ  بررسي برنامه‌ها و صلاحيت سيد حميد سجادي وزير
پيشنهادي ورزش و امور جوانان دستور كار جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس
شوراي اسلامي قرار گرفت.سيدحميد سجادي، گزينه پيشنهادي احمدي‌نژاد براي وزارت ورزش و جوانان با 137 رأي مخالف نمايندگان مجلس، تأييد صلاحيت نشد.بنا بر این گزارش، در آغاز، رييس‌جمهور نيم ساعت به روشنگری وضعيت موجود كشور در عرصه‌هاي گوناگون و پيشرفت‌هاي انجام گرفته و همچنين به اهميت مقوله ورزش و جوانان و دفاع از حميد سجادي پرداخت و پس از وي حسن نوروزي، مصطفي رضاحسيني و جواد جهانگيرزاده به عنوان مخالف و مهرداد لاهوتي، ‌اقبال محمدي و خليل حيات‌مقدم به عنوان موافق وزير پيشنهادي سخن گفتند.پس از سخنان مخالفان و موافقان، حميد سجادي پشت تريبون مجلس رفت و به بيان برنامه‌هاي خود براي تصدي وزارت ورزش و امور جوانان پرداخت.وكلاي ملت پس از شنیدن توضيحات رئيس‌جمهور، نمايندگان موافق و مخالف و وزير پيشنهادي ورزش و امور جوانان، با 137 رأي مخالف، 87 رأي موافق و 23 رأي ممتنع از مجموع 247 رأي گرفته شده با گزينه پيشنهادي احمدي‌نژاد به عنوان نخستین وزير ورزش و امور جوانان جمهوري اسلامي مخالفت كردند.به این ترتیب، باید منتظر معرفی وزیر پیشنهادی جدید از سوی رييس‌جمهور باشیم؛ احتمالا تا معرفی وزیر پیشنهادی یک فرد به عنوان سرپرست وزير ورزش و جوانان برگزیده می شود.