دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری دستگیری مشاور برلوسكني به اتهام فساد مالي

يكي از مشاوران و متحدان نخست وزير ايتاليا به دليل فساد مالي دستگير شد.به گزارش ايسنا، «داريو مورا»، يكي از دوستان و متحدان سيلويو برلوسكني، نخست وزير ايتاليا، به دليل مخفي كردن و دزدي بخشي از پول‌هاي شركت ورشكسته‌اش دستگير شد.به گزارش خبرگزاري آلمان‌، داريو مورا متهم به كمك مالي به برلوسكني براي برگزاري مهماني‌هايش با دختران كم سن و سال است.اين مشاور برلوسكني متهم است كه هشت ميليون يورو از شركت‌ ورشكسته‌ي زير دست خود به صورت پنهاني برداشت و به حساب‌هاي خود در سوئيس واريز كرده است.وي علاوه بر اين حدود سه ميليون يورو براي نجات شركت ورشكسته‌ي خود به طور پنهاني و غير قانوني از برلوسكني پول گرفته است.مورا در دفتر خود در ميلان دستگير شد. قبل از اين دستگيري، اين هراس وجود داشت كه وي اقدام به فرار و يا پنهان كردن اسناد دال بر مجرم بودنش بكند.وي علاوه بر اين متهم است كه با كمك دو فرد ديگر اقدام به ترغيب دختران كم سن و سال براي شركت در مراسم و جشن‌هاي برلوسكني در ويلاهاي خصوصي‌اش نموده ‌است.روبي 17 ساله كه يك روسپي مراكشي است، يكي از اين دختران بوده است.