دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری پرداخت غرامت توسط دولت آمریکا به سرخپوستان

دولت امریکا حدود سه و نیم میلیارد دلار به سرخپوستان این کشور غرامت پرداخت می کند. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، سرخپوستان بومی امریکا از پانزده سال پیش یک پرونده قضائی را درباره شکایتهایشان پیگیری می کردند تااینکه سرانجام دادگاه فدرال امریکا روز گذشته ، رای نهایی را صادر کرد.این سرخ پوستان امریکایی از دولت امریکا شکایت کرده بودند .شکایتها انها دال بر این بود که دولت امریکا در طول یکصد سال گذشته، میلیاردها دلار از پول انها را غصب کرده است.دولت امریکا درقبال اجاره زمینهای متعلق به سرخپوستان برای استحصال نفت و گاز و یا بهره برداری کشاورزی ، باید این پول را به سرخپوستان پرداخت می کرد.در سال دو هزار و نه ، دولت فدرال امریکا قبول کرد این مساله را حل و فصل کند.اما باید یکی از قضات دادگاه فدرال امریکا به این مساله رسیدگی می کرد و حکم پرداخت پول به سرخپوستان شاکی را صادر می کرد.درنهایت این حکم روز گذشته صادر شد که براساس ان ، دولت امریکا باید سه میلیارد و چهارصد میلیون دلار به سرخپوستان پرداخت کند.البته سرخپوستان شاکی می گویند مبلغی که دولت امریکا باید به انها پرداخت کند بسیار بیشتر از این رقم است و انها این پرونده را پیگیری خواهند کرد.سرخپوستان شاکی تاکید دارند سود فعالیت دولت امریکا روی زمینهای انها بسیار بیشتر از این رقم بوده است.ایلوسی کابل ، مسوول این گروه سرخپوستان شاکی اعلام کرده است این غرامت کافی نیست.