دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری مجلس وارد بررسي صلاحيت سجادي‌ ‌شد‌

به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) دقايقي پيش بررسي رأي اعتماد به سيد‌حميد سجادي براي تصدي وزارت ورزش و امور جوانان را آغاز كردند. بر اساس ماده 190 آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بعد معرفي وزيران به مجلس و در پى اظهارات و دفاعيات رئيس‌جمهور، مجلس شوراي اسلامي بررسي برنامه‏ها و صلاحيت هر يك از وزيران را به صورت جداگانه آغاز خواهد كرد و در مورد هر وزير 2 نفر از نمايندگان مخالف و 2 نفر از نمايندگان موافق با حفظ ترتيب يك‌ نفر مخالف و موافق هركدام براى مدت 15 دقيقه فرصت سخنراني و بيان نظرات خواهند داشت. پس از آن وزير و در صورت صلاحديد رئيس‌جمهور به مدت 30 دقيقه براى دفاع از برنامه و صلاحيت وزير مطروحه وقت خواهند داشت. همچنين در تبصره يك اين ماده آمده است كه در موارد معرفى يك يا چند وزير (كمتر از نصف مجموع وزراء) پس از نطق اوليه رئيس‌جمهور به مدت يك ساعت بدون بحث در كليات برنامه‏ها و تركيب هيئت وزيران تنها در مورد برنامه‏ها و صلاحيت وزيران پيشنهادى به ترتيب فوق‏الذكر اقدام خواهد شد.