دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری عنوان وزارت امور زیربنایی به وزارت راه و شهرسازی تغییر یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان وزارت امور زیربنایی را به وزارت راه و شهرسازی تغییر دادند.به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی روز سه‌شسنبه ـ 31
خرداد ماه ـ در بررسی  ایرادات شورای نگهبان به لایحه تشکیل امور زیربنایی،
به منظور تامین نظر این شورا، عنوان وزارت امور زیربنایی را به وزارت راه و
شهرسازی تغییر دادند.

خبر تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.