دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری دیگران را ببخشید تا احساس آرامش کنید

بخشش، یک تصمیم و انتخاب روشنگرانه است. دیگران را ببخشید تا احساس آرامش کنید.به گزارش برنا، وقتی کسی شما را به هر دلیلی ناراحت می کند، دردی در شما ایجاد می کند که مدتها باقی می ماند. این رنج، اعتماد به نفس شما را کاهش می دهد و شاید قلبتان را شکسته باشد. اینحاست که بخشیدن دیگران و نداشتن کینه دشوار است.در آن لحظه طبیعی است که خشمگین شوید. اما این هیجان باعث درد مجدد می شود. حتی یادآوری خاطره دردناک، دوباره همان درد و رنج را ایجاد می کند. این ترس و تحقیر دائمی، تعادل جسمانی و هیجانی ما را به هم می زند و شما را یک قربانی بی دفاع می کند که بیشتر آزار می بینید. در این مواقع باید خشمتان را ابراز کنید اما پس از آن باید بتوانید خشم خود را رها کنید. در واقع بسیاری از مواقع کسی که موجب ناراحتی شما شده است، دیگر در زندگی شما حضور ندارد و بنابراین بخشش تنها به خودتان مربوط می شود.بخشش، یک تصمیم و انتخاب روشنگرانه است. دیگران را ببخشید تا احساس آرامش کنید. با این کار می گویید: «نمی توانی به من آسیب بزنی، نمی توانی مرا کنترل کنی، این من هستم که انتخاب می کنم، نمی توانی احساسات مرا کنترل کنی، من این قدرت را به تو نمی دهم»من با بخشیدن تو، خودم را آزاد می کنم!