دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری ديكتاتور تونس فعلا به 35سال زندان محكوم شد

دولت تونس ديكتاتور فراري اين كشور و همسرش را به دليل كشتار مخالفان خود و غارت اموال عمومي به‏طور غيابي به 35 سال زندان محكوم كرد.به گزارش فارس به نقل از روزنامه انگليسي گاردين، “زين العابدين بن علي ” و همسرش در دادگاهي غيابي در تونس گناهكار شناخته شده و به 35 سال حبس محكوم شدند.بر اساس اين گزارش، بن علي و “ليلي الطرابلسي ” به سرقت و نگهداري غيرقانوني مبالغ هنگفتي ارز، جواهرات، آثار باستاني، مواد مخدر و تسليحات متهم شده بودند.پرونده جرائم ديكتاتور تونس پس از آن به صورت غيابي در دادگاه بررسي شد كه وي در تاريخ 14 ژانويه پس از برگزاري تظاهرات‌هاي گسترده به عربستان سعودي فرار كرد.گفته مي‌شود بن علي مبالغ هنگفت مطرح شده و جواهرات را با مداخله در برخي از بزرگترين تجارت‌هاي تونس در طول 23 سال حكومت بر تونس جمع آوري كرده بود.علاوه بر 35 سال حبس بن علي و همسرش بايد در كل 91 ميليون دينار (41 ميليون پوند) جريمه پرداخت كنند.همچنين دادگاه اعلام كرده است كه اين احكام تنها بخشي از اتهامات مطرح شده عليه ديكتاتور فراري تونس را پوشش مي‌دهد و بررسي ديگر موارد را در زمان ديگري انجام خواهد داد.”حسني بيگي ” يكي از پنج وكيلي كه دفاع از بن علي را بر عهده دارد به خبرگزاري رويترز نيز گفت: ما مي‌خواهيم درخواست توقف دادرسي موقت را اراده دهيم… من مي‌خواهم بن علي را متقاعده كنم كه در دادگاه شركت كند.بيش از 30 نفر از اعضاي خانواده بن علي و الطرابلسي پس از سقوط حكومت ديكتاتوري بن علي دستگير شدند و برخي از آن به اتهام جرائم اقتصادي و سوءاستفاده از قدرت تحت تعقيب هستند.