دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری بايد فرهنگ انتخابات در كشور اصلاح شود

يك كارشناس مسائل سياسي گفت: نامزدي كه براي رأي آوردن خود را به مراكز قدرت و ثروت نزديك مي‌كند قطعاً نمي‌تواند نماينده‌اي صالح براي ملت باشد.محمدحسن قديري ابيانه در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به هشدار رهبر معظم انقلاب به نمايندگان و نامزدهاي انتخابات مجلس مبني بر پرهيز از نزديك شدن به كانون‌هاي ثروت و قدرت اظهار داشت: نمايندگان بايد با توجه جدي به هشدارهاي رهبر معظم از نزديك شدن به مراكز و افراد ثروت و قدرت اجتناب كنند و مردم نيز بايد با نگاه صحيح، به كساني كه در انتخابات تبليغات سنگين مي‌كنند راي ندهند چراكه اين نمايندگان قرار است سرنوشت بودجه و انتخاب مديران كشور را به عهده بگيرند.وي گفت: ضعف فرهنگ انتخابات در جامعه و عدم پايبندي برخي نمايندگان به وظايف خود موجب شده است كه در بخش‌هايي از كشور مردم از نامزدها و نمايندگان توقعات نامعقول و نامربوط پيدا كنند و اين موضوع موجب گرايش كانديداهاي مجلس به انجام هزينه‌هاي هنگفت براي انتخابات مي‌شود.اين كارشناس مسائل سياسي با بيان اينكه حداكثر حقوق يك نماينده مجلس درطول 4 سال نمي‌تواند بيش از 70-80 ميليون تومان باشد، گفت: صرف صدها ميليون تومان هزينه تبليغاتي توسط نامزدها براي ورود به مجلس مسئله‌ساز و جاي سؤال بسياري است.قديري ابيانه خاطرنشان كرد: در برخي از نقاط كشور رفتار برخي از كانديداها موجب شده كه مردم انتظار داشته باشند كه فردي كه خود را نامزد ورود به مجلس مي‌كند بايد هزينه‌هاي سنگين بكند مثلا مساجد را فرش كند، به مراكز خيريه كمك كند، به كارهاي عمراني شهر يا روستا رسيدگي كند؛ بنابراين نامزد انتخابات براي اينكه بخواهد خود را انسان موجه و خيري معرفي كند، دست به هزينه‌هاي سرسام‌آور مي‌زند تا نشان دهد كه فرد شايسته‌اي براي نمايندگي مجلس است.وي گفت: بنا بر گفته اكثر نمايندگان 80 درصد از مراجعين به آنها تقاضاي وام و مسايلي از اين قبيل دارند كه اين اصولا جزو وظايف نمايندگي نيست. بنابراين اين امور موجب مي‌شود كه روابط جاي ضوابط را گرفته در نتيجه اين نماينده ديگر نمي‌تواند در قبال معضل احياناً پارتي‌بازي برخي مسئولان لب به اعتراض بگشايد و درحقيقت وامدار مراكز قدرت و ثروت مي‎شود.وي افزود: اگر اين نمايندگان بخواهند به وعده‌هاي نامربوطي كه قبل از انتخابات مي‌دهند عمل كنند ناچار خواهند بود از حدود وظايف قانوني خود فراتر رفته دچار زد وبند شوند كه اين ريشه فساد است.اين كارشناس مسائل سياسي تصريح كرد: نامزدي كه براي راي آوردن خود را به مراكز قدرت و ثروت نزديك مي‌كند و هزينه‌هاي آن‏چناني را در طول انتخابات متقبل مي‌شود قطعا نمي‌تواند نماينده‌اي صالح براي ملت باشد.قديري ابيانه تاكيد كرد: هرچه يك نماينده بيشتر براي انتخابات هزينه كند مردم بايد به او نمره منفي‌تري بدهند و از انتخاب چنين فردي پرهيز كنند، بنابراين درغير اين صورت بروز مفاسدي مانند ماجراي شهرام جزايري امري طبيعي خواهد بود.وي يادآور شد: عمق فساد يكي از نمايندگان مجلس تا آنجا بود كه سربرگ و مهر خود را در اختيار شهرام جزايري قرار داده بود و او مي‌توانست بدون اطلاع او نامه را صادر كند.اين كارشناس مسائل سياسي در خاتمه با تاكيد بر اينكه بايد فرهنگ انتخابات در كشور اصلاح شود، گفت: رسانه‌هاي گروهي از هم اكنون بايد براي روشن شدن افكار عمومي برنامه‌ريزي كرده مسائل را به گوش مردم برسانند.