دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری 27 درصد از وضعيت آبي كشور كاهش مي‌يابد

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: طي 50 سال آينده 27 درصد از وضعيت آبي كشور كاهش مي‌يابد.به گزارش خبرگزاري فارس از زنجان، محمدرضا عطارزاده پيش از ظهر امروز در مراسم افتتاح دو سد گلابر و كينه‌ورس در استان زنجان اظهار داشت: عنايت ويژه دولت به امور آب و حوزه آب كشور بر كسي پوشيده نيست و با برنامه‌هاي ويژه و توجه به اهداف شوراي آب تدابير لازم در اين خصوص با ايجاد سدهاي مختلف در كشور انديشيده شده است.وي با بيان اينكه كمبود آب در كشور مربوط به خشكسالي و حاكم بودن كم آبي بر كشور است، تصريح كرد: بايد تدابير لازم در اين خصوص انديشيده شود كه تغيير اقيلم نيز به دلايل مختلف اثرگذاري لازم را بر وضعيت آب كشور داشته است.معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا افزود: كشور امسال با 23 درصد بارش منفي و 59 درصد منفي روان‌آبي در رودخانه‌هاي كشور در وضعيت خشكسالي قرار گرفته‌ است كه بايد با برنامه‌ريزي‌هاي لازم از بحران موجود خارج شويم.وي با بيان اينكه زمان برفي كشور 1.5 ماه جلوتر افتاده است و ذوب يخچال‌هاي طبيعي در كشور را شاهد هستيم، يادآور شد: ارتفاع انجماد از يك‌هزار و 600 متر به يك‌هزار متر رسيده است.عطارزاده گفت: در طي 50 سال آينده 27 درصد از وضعيت آبي كشور كاهش مي‌يابد و اين امر از تهديدهايي است كه لزوم برنامه‌ريزي را براي كشور بيش از بيش نمايان مي‌كند.وي تصريح كرد: تامين آب شرب از دغدغه‌هاي دولت است كه با سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در دولت نهم و دهم و با توجه ويژه به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حال انجام است.معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا با اشاره به افت آب‌هاي زيرزميني و آلوده بودن اين آب‌ها خاطرنشان كرد: 80 طرح در استان زنجان در دست اقدام است كه در راستاي آبرساني به شهرها و روستاهاي استان اجرا مي‌شوند.وي يادآور شد: با پيش‌بيني‌هاي انجام شده توسط دولت خوشبختانه كشور بدون بحران از خشكسالي عبور كرده و برنامه‌ريزي مناسبي براي اين امر دارد.عطارزاده با اشاره به برنامه پنجم توسعه كشور افزود: با پيش‌بيني‌هاي انجام شده در اين برنامه كمك مناسبي براي تامين آب شرب و شبكه‌هاي زهكشي در نظر گرفته شده است و با تكميل بسته‌هاي در نظر گرفته شده مشكلات آب كشور كاهش مي‌يابد.وي اجراي طرح‌هاي بزرگ گلخانه‌اي را با استفاده از حداقل آب ضروري دانست و گفت: با اجراي چنين طرح‌هايي، گستردگي فراواني در كشاورزي و با بهره‌برداري از 10 ميليارد آب تنظيمي به مخازن ذخيره‌سازي اضافه ‌ود.معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: در راستاي ارتقاي مديريت منابع آب كشور در تلاشيم از دانش و تكنولوژي روز استفاده كرده و كاستي‌هاي بارش را تبديل به برنامه‌ريزي كنيم.وي خاطرنشان كرد: يكي از موضوعات مهم در برنامه پنجم توسعه سرمايه‌گذاري در حوزه آب كشور است كه با كمبود 200 ميليارد متر مكعب آب زير زميني در سال گذشته اميدواريم با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده اين امر در سال جاري به حداقل برسد.