دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری نتايج کنکور دستياري اعلام شد

نتایج سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری سال 89 اعلام شد و داوطلبان می توانند با درج کد رهگیری خود با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی از نتیجه آزمون خود مطلع شوند و کارنامه خود را مشاهده کنند.به گزارش مهر، به گفته دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، 2 هزار و 478 نفر در این دوره از آزمون در 26 رشته و 34 دانشگاه علوم پزشکی پذیرفته شدند.دکتر سید امیرمحسن ضیایی افزود: از میان پذیرفته شدگان 81 درصد افراد در سهمیه آزاد، حدود 6 درصد در سهمیه رزمندگان و ایثارگران، 181 نفر در مازاد مناطق محروم و 38 نفر بر اساس قانون تسهیلات ادامه تحصیل استعداد درخشان پذیرفته شدند.بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، کلیه پذیرفته شدگان سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی موظف به مراجعه به دانشگاه محل پذیرش و انجام مراحل ثبت نام از تاریخ 18 تا 29 تیرماه هستند.کلیه پذیرفته شدگان، در هنگام ثبت نام باید با توجه به سهمیه پذیرش خود اصل مدارک لازم جهت استفاده از سهمیه مربوطه را براساس مندرجات راهنماها و دستورالعمل های مرتبط به دانشگاه محل پذیرش ارائه کنند. نوع سهمیه پذیرش به دانشگاههای علوم پزشکی محل آموزش اعلام می شود.شروع به آموزش کلیه پذیرفته شدگان مرحله اصلی آزمون پذیرش دستیار تخصصی در تاریخ اول شهریورماه سال 90 خواهد بود و تنها شروع به آموزش دانشجویان پزشکی که با استفاده از مقررات رتبه های برتر، استعدادهای درخشان، قانون تسهیل ازدواج جوانان و…، مشروط به اتمام دوره آموزش پزشکی عمومی تا تاریخ 31 شهریورماه 90، مجاز به شرکت و پذیرش در آزمون مذکور شده اند، در تاریخ اول مهرماه 90 است.شروع به آموزش پذیرفته شدگان آزمون که مطابق مقررات ملزم به ادامه انجام خدمات قانونی خود تا پایان شهریور ماه هستند نیز تاریخ اول مهرماه 90 است.عدم ثبت نام در موعد مقرر و یا عدم شروع به آموزش در مواعید اعلام شده در بند 3 به منزله انصراف قطعی پذیرفته شده محسوب می شود و کلیه شرکت کنندگان در آزمون که انتخاب رشته کرده اند و در مرحله اصلی پذیرش پذیرفته نشده اند در صورت عدم تمایل به شرکت در مراحل جایگزین باید مراتب را از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir از تاریخ اول مرداد تا 12 مرداد ماه سال جاری اعلام کنند.پذیرفته شدگان در دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و تهران جهت مطلع شدن از مدارک مورد نیاز ثبت نامی و سایر اطلاعات مرتبط به سایت اینترنتی دانشگاه مذکور مراجعه کنند.سی و هشتیمن دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی روز 28 بهمن ماه 89 همزمان در 18 شهر کشور با شرکت 15 هزار و 182 داوطلب برگزار شد.