دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری وقتی کاهش رشد اقتصادی به افزایش اشتغال می انجامد!

سرویس اقتصادی «» ـ امروزه توجه به آمارها و شاخص های اقتصاد کلان از مهمترین معیارها در ارزیابی موفقیت سیاست های هر دولت در جای جای جهان به شمار می رود.به گزارش «»، در چنین فضایی اعلام نکردن یکی از مهمترین شاخص ها یعنی رشد اقتصادی در دو سال و نیم گذشته توسط دولت، می تواند محلی برای بسیاری از ابهام ها باشد.دولت در حالی از ارایه آمار رشد اقتصادی کشور در سال های 88 و 89 خودداری می کند که بنا بر آمارهای رسمی، میزان ایجاد اشتغال را در سال 1389 برابر با یک میلیون و ششصد هزار شغل خوانده است.هرچند این رقم در صورت درست بودن سند افتخاری برای دولت ایران به شمار می رود، باید توجه داشت که اصولا ایجاد اشتغال در رابطه مستقیم با افزایش رشد اقتصادی بوده و طبیعتا در سال هایی که رشد اقتصادی آن طبق آمار صندوق بین المللی پول به یک هفتم کاهش یافته، امکان افزایش اشتغال نیست؛ این مسأله دقیقا همان چیزی بود که امروز در صحن علنی مجلس دستمایه احمد توکلی در اعتراض به وزیر کار شد.رییس مرکز پژوهش های مجلس، تحقق نرخ اشتغال زایی یک میلیون و ششصد هزار را که نسبت به سال های پیش (بین 84 تا 86 متوسط هر سال 764 هزار شغل) بیش از دو برابر است، با توجه با کاهش هفت برابری نرخ رشد اقتصادی؛ یک معجزه خواند که در هیچ کجای جهان رخ نمی دهد.گفتنی است، ارایه آمارهای نادرست اقتصادی از سوی بانک مرکزی به نوعی خودداری دولتها از ارایه کارنامه عملکرد خود است و شاید این مطالبه که نمایندگان ملت در مجلس طی قانونی کلیه دولت های آینده را به ارایه منظم و ادواری آمار های کلان اقتصادی ملزم گردانند؛ مطالبه حقی باشد تا بتوان میزان تحقق شعارها و وعده های دولتها را ـ که غالبا سبقه اقتصادی دارند ـ دقیق و علمی ارزیابی کرد.همچنین بیان این نکته خالی از لطف نیست که در صورت مشخص شدن دقیق این شاخصها، بخشی از توان رجال کشور در قوای سه گانه که باید به بهترین وجه صرف خدمت به ولی نعمتان حقیقی شان یعنی مردم شود، صرف مجادله های بیهوده بر سر درستی یا نادرستی ارقامی نمی شود که به راحتی می توان آنها را از مرجع رسمی پرسید.