دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری هواي تهران همچنان در شرايط سالم است

مدير مركز پايش آلودگي هوا محيط زيست استان تهران گفت: هواي تهران همچنان در شرايط سالم قرار دارد.محمد رستگاري در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس، گفت: خوشبختانه امروز نيز هواي تهران در شرايط سالم قرار دارد.وي گفت: ميزان مونوكسيد كربن 23 PSI ، ذرات معلق كمتر از 10 ميكرون 58 PSI و ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون 89 است كه نشان مي‌دهد هواي پايتخت در شرايط سالم است.