دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری معاونت وزراتخانه ‌براي ملك‌زاده مصونيت نمی‌آورد

تجري با اشاره به انتصاب ملك‌زاده در سمت معاونت وزارت خارجه و اتهاماتي كه برخي دستگاه‌هاي قضايي عليه او مطرح كرده‌اند، گفت كه اين سمت، مصونيت براي ملك‌زاده و محدوديت براي دستگاه قضايي ايجاد نمي‌كند.به گزارش فارس، فرهاد تجري نماينده مردم قصر شيرين و عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به انتصاب محمد شريف ملك‌زاده در سمت معاونت وزارت خارجه و اتهاماتي كه برخي دستگاه‌هاي قضايي عليه او مطرح كرده‌اند، گفت: اگر دستگاه‌هاي قضايي اتهاماتي درباره آقاي ملك‌زاده دارند، مي‌توانند آن‌را بررسي و در صورت اثبات برخورد قانوني كنند چرا‌كه سمت معاونت وزارت خارجه مصونيت قضايي براي كسي ايجاد نمي‌كند.وي با بيان اينكه طبق اصل صريح قانون اساسي همه در برابر قانون يكسانند و هيچ كس حق ندارد خود را مستثني از قانون بداند، افزود: دستگاه‌هاي قضايي اتهامات مطرح درباره آقاي ملك‌زاده را بررسي خواهند كرد و سمت معاونت امور مالي و اداري وي هيچ ممنوعيت و محدوديتي براي دستگاه‌هاي قضايي ايجاد نخواهد كرد.تجري همچنين گفت: البته بايد بگويم كه بنده از اتهاماتي كه عليه آقاي ملك‌زاده مطرح است، اطلاعي ندارم و دستگاه‌هاي قضايي در اين مورد بايد اظهار نظر كنند.عضو كميسيون قضايي مجلس گفت: قانون به دستگاه قضايي استقلال داده است كه براي اعمال قانون با محدوديت مواجه نشود و در همين راستا، قانون معاونان وزرا را مستثني نكرده است.