دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری صالحی در برابر جريان انحرافي مقاومت كند

عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: جريان انحرافي كه تاكنون در وزارت خارجه به دنبال موازي‌كاري بود، اكنون قصد ورود مستقيم به وزارت خارجه دارد تا كنترل اين وزارت حساس را به دست گيرد.به گزارش فارس، محمد دهقاني اظهار داشت: با توجه به شائبه‌هايي كه درباره ارتباط معاون اداري مالي وزارت امور خارجه با جريان انحرافي وجود دارد، از وزير خارجه انتظار نمي‌رفت كه ايشان را به اين سمت منتصب كند.نماينده مردم چناران، طرقبه و شانديز در مجلس شوراي اسلامي افزود: اصرار جريان انحرافي به نفوذ در داخل وزارت امور خارجه و مقاومت نكردن وزير خارجه نشان از نبود اراده محكم وزير در اين زمينه دارد.دهقاني گفت: جريان انحرافي كه تاكنون در وزارت خارجه به دنبال موازي‌كاري بود، با توجه به بيانات رهبري از موازي‌كاري عقب نشيني كرده و اكنون قصد ورود مستقيم به وزارت خارجه دارد تا كنترل اين وزارت حساس را به دست گيرد.وي با اشاره به سئوال برانگيز بودن انتصاب محمد شريف‌ملك‌زاده به سمت معاون اداري و مالي وزارت خارجه گفت: هشدارهاي داده شده در اين زمينه به طور مثال هشدار دادستان تهران مبني بر در آستانه بازداشت بودن وي، نيز نتوانست سبب زيربار نرفتن وزير امور خارجه از انتصاب وي شود.عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي افزود: توجه نكردن وزير خارجه به نفوذ جريان انحرافي به درون بدنه وزارت امور خارجه سبب توجه نمايندگان مجلس به اين مسئله شده است.دهقاني با اشاره به وظيفه قانوني و شرعي مجلس گفت: مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند نسبت به وقايع اينچنيني بي‌تفاوت باشد و در مقابل جريان انحرافي منفعل عمل كند.وي افزود: با اينكه مجلس تمايلي به استيضاح وزير خارجه در وضعيت كنوني ندارد اما حساسيت اين وزارت و نگراني از ورود جريان انحرافي و همچنين به دست گرفتن كنترل اين وزارت توسط جريان انحرافي سبب شده كه تعدادي از نمايندگان خواستار استيضاح وزير خارجه شوند.عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر آن دسته از نمايندگان مجلس كه خواستار استيضاح وزير خارجه شدند تا روز سه‌شنبه 31 خردادماه هنوز هم معتقد به استيضاح باشند، اين استيضاح در آن روز اعلام وصول مي‌شود.دهقاني گفت: اميدواريم چنانچه استيضاح از وزير خارجه انجام شد، وي ضمن نشان دادن اعتماد به نفس خود به عنوان يك وزير عالي رتبه و مقام سياسي كشور، در برابر نفوذ جريان انحرافي مقاومت كند.