دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری دختر سه ماهه،قربانی آتش منقل مادر

خراسان: قطرات بلورين اشک، دانه دانه بر روي گونه هاي نازکش مي غلتيد و او با بي تابي گريه مي کرد. صداي گريه اين نوزاد ۳ ماهه که تا چند خانه آن طرف تر به گوش مي رسيد، مادرش را عصباني کرده بود. زن جوان پاي منقل ترياک نشسته بود و نشئه مي کرد. او که حال و حوصله اي نداشت با خشم به کودک خود نگاهي کرد و بلند شد تا او را در آغوش بگيرد. مادر معتاد، فرزندش را بغل کرد و دوري در داخل اتاق زد. کودک که انگار مي خواست صداي دلتنگي اش را به گوش مادرش برساند، با چشمان براق خود به اطراف نگاه مي کرد و تبسم زيبايي بر لب داشت.پس از چند ثانيه، زن جوان قصد داشت دوباره در کنار منقل بنشيند اما ناگهان نوزاد از دستان لرزانش رها شد و به داخل منقل آتش سقوط کرد.مادر نوزاد با ديدن اين صحنه دستپاچه شد و سعي کرد خيلي سريع اين غنچه لطيف را از روي زغال هاي آتشين بردارد اما تا موقعي که کودکش را از چنگ آتش نجات داد او دچار سوختگي شديد شد. زن جوان با نگراني و دلهره نوزاد خود را به يکي از مراکز درماني رساند اما به علت شدت سوختگي، کودک به بيمارستان امام رضا(ع) مشهد انتقال يافت.کادر متخصص و مجرب بخش سوختگي بلافاصله اقدامات اورژانسي را براي نجات جان نوزاد ۳ ماهه آغاز کردند ولي پس از گذشت ۲۴ ساعت، با وجود تلاش پزشکان، نوزاد بي گناه که از شدت سوختگي و درد ناشي از آن با صدايي در گلو شکسته ناله مي کرد، چشم هاي معصومش را آرام بست و در آغوش مرگ خوابيد. پزشکان و پرستاران بخش سوختگي که نهايت سعي خود را براي نجات جان اين غنچه زيبا به کار بسته بودند، با مرگ نوزاد در غم و اندوه فرو رفتند و با چشماني خيس نظاره گر مرگ مظلومانه نوزاد معصوم بودند.جسد نوزاد پس از انجام تشريفات قانوني براي به خاکسپاري تحويل خانواده اش شده است و تحقيقات در اين باره ادامه دارد.