دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری افزایش نرخ برنج ایرانی تخلف است

رییس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی با اشاره به تخلف برخی واحدهای صنفی در مورد افزایش غیرقانونی قیمت برنج، گفت: با تشدید بازرسی‌ها در بازار، جلوی افزایش قیمت ها گرفته می‌شود.جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت برنج با تشدید بازرسی ها به گزارش شابا، حسنی افزود: اخیرا نرخ برنج ایرانی در بازار مقداری افزایش یافته که تخلف است.حسنی گفت: بازرسان اصناف و اتحادیه، نظارت خود در این خصوص را در سطح بازار افزایش داده اند و با هرگونه تخلف قیمتی به ویژه در مورد برنج برخورد می‌کنند.