دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری تشکيل جلسه براي کاهش محروميت کرار

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران و به نقل از يک مقام مسئول، حاضر در باشگاه استقلال، جاسم کرار بنا به حکم فدراسيون و کميته انضباطي، 6 جلسه از حضور در ترکيب تيمي که قرار است فصل آينده را در آن سپري کند محروم است به همين دليل، باشگاه استقلال نامه اي رسمي را به کميته انضباطي ارسال کرده است که طي آن به وضعيت اين بازيکن رسيدگي شود تاجلسه استيناف هرچه سريعتر براي محروميت اين بازيکن مسائل را بررسي نمايد.  گفتني است، باشگاه استقلال خواستار محروميت 2تا3 جلسه اين بازيکن است.