دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری استيضاح‌كنندگان به ديدار احمدي‌نژاد مي‌روند

برخي از نمايندگان استيضاح‌كننده وزير خارجه قصد دارند با رئيس‌جمهوري درباره محمدشريف ملك‌زاده گفت‌وگو كنند.به گزارش فارس، نمايندگان در اين ديدار قصد دارند درباره تبعات منفي حضور ملك‌زاده در وزارت خارجه با رئيس‌جمهور گفت‌وگو كنند.يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس كه نام وي در بين امضاء كنندگان طرح استيضاح كنندگان وزير خارجه مشاهده مي‌شود با تاييد اين خبر گفت: اگر آقاي احمدي‌نژاد حاضر به كنار گذاشتن ملك‌زاده از معاونت مالي وزارت امور خارجه نشود مجبور خواهيم شد كه به آقاي رئيس‌جمهور بگوييم “حضور ملك‌زاده در وزرات خارجه قطعا منتج به استيضاح صالحي خواهد شد. “