دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری فرار 5 زنداني با شكافتن سقف زندان

بر اثر بارش باران، سقف يكي از سلول‌هاي زندان سبزوار نمناك شده بود كه پنج زنداني با استفاده از يك وسيله تيز سقف را شكافتند و بعد از خراب كردن لايه ايزوگام سقف از پشت بام فرار كردند.به گزارش اعتدال، زندانيان پس از مخفي شدن پشت كولرهاي پشت بام زندان و با استفاده از ملافه يك طناب درست كردند و به داخل كوچه گريختند.سه زنداني در كمتر از 10 ساعت با كمك نيروهاي پليس دستگير شدند و يك نفر از آنها 3 روز بعد از فرار دستگير شد.زنداني ديگري كه به جرم سرقت مسلحانه و درگيري با نيروهاي انتظامي دستگير و زنداني بود، هنوز فراري است.اين افراد كه سارقان حرفه‌اي هستند با محكوميت‌هاي حدود 15 سال در زندان به سر مي‌بردند.