دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری تامین اجتماعی حسابرسان مستقل را نپذیرفت

عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی اظهار
داشت : تامین اجتماعی حسابرسان مستقل و مجربی را که کمیته تحقیق و تفحص
معرفی کرده بود نپذیرفت و گروهی را که ما هیچ شناختی از آنها نداشتیم
معرفی کرد.به گزارش خانه ملت،‌ “علی زنجانی حسنلویی”
درخصوص تاخیردراستفاده ازحسابرس در تحقیق و تفحص ازتامین اجتماعی گفت:
کمیته تحقیق وتفحص گروه حسابرسی هوشیاری را برای بررسی وضعیت عملکرد مالی
تامین اجتماعی معرفی کرد که حسابرسانی مجرب و خارج از کادر تامین اجتماعی
بود.

نماینده مردم نقده واشنویه در مجلس با بیان اینکه مستقل
بودن حسابرسان برای کمیته تحقیق وتفحص ملاک مهمی بود گفت:تامین اجتماعی پس
گذشت ۴ ماه با این گروه قرارداد نبست و گروهی که ما نمی شناختیم  به ما
معرفی کرد و ما به دلیل حساسیت کار کمیته تحقیق و تفحص  این گروه را
نپزیرفتیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: آقای ابوترابی فرد
که در آن زمان نائب رئیس مجلس بودند گفت که برابر قانون معرفی حسابرس باید
از جانب مجلس باشد که در نهایت قرار شد هیات رئیسه گروهی را معرفی کند که
متاسفانه حدود ۴ ماه است انجام کارهای اداری و انعقاد قراردارد با حسابرسان
به طول انجامیده و کار کمیته ناتمام مانده است.

زنجانی حسنلویی با بیان اینکه ۹۰ درصد کارکمیته تحقیق و
تفحص باید به تایید حسابرسان برسد گفت:به دلیل آنکه ما هنوز موفق به
استفاده از حسابرس نشده ایم مجبور به تمدید مهلت تحقیق و تفحص شدیم.

وی گفت:دراین هفته گزارش مقدماتی را جهت درخواست تمدید مهلت تفحص از تامین اجتماعی به هئیت رئیسه تقدیم می کنیم.

“رحمت‌اله حافظی” مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی با اشاره به تأخیر ایجاد
شده در معرفی حسابرسان به هیأت تحقیق و تفحص گفته است: صندوق تأمین‌
اجتماعی چند نفر ازحسابرسان مجرب و خبره را به صورت مکتوب به هیأت تحقیق و
تفحص معرفی کرد، اما طبق ضوابط داخلی مجلس شورای‌اسلامی اگر گروه تحقیق و
تفحص نیاز داشته باشند که ازمشاوران کمک بگیرند باید موضوع را در هیأت
رئیسه مجلس شورای اسلامی مطرح کنند و پس از موافقت هیأت رئیسه و تأمین
اعتبار از سوی مجلس شورای‌اسلامی، نسبت به کارگیری گروه‌های مشاور اقدام
شود.

حافظی اظهار داشته است:با توجه به طی نشدن روال قانونی از سوی هیأت تحقیق و
تفحص امکان به کارگیری مشاوران در هیأت تحقیق و تفحص فراهم نشد و هیأت
تحقیق و تفحص درحال طی مسیر قانونی برای به کارگیری مشاوران هستند که پس از
طی مسیر قانونی همکاری مشاوران نیز آغاز خواهد شد و در این رابطه نیز
صندوق تأمین‌اجتماعی آماده همکاری است.