دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری پست تازه ملک زاده هم مشخص شد

شنیده های خبرنگار «»، از برگزاری مراسم معارفه دبیر شورای عالی ایرانیان در پست جدید حکایت دارد.به گزارش خبرنگار «»، به ظاهر قرار است فردا صبح، مراسم معارفه محمد شریف ملک زاده، دبیر شورای عالی ایرانیان به عنوان معاون اداری ـ مالی وزارت امور خارجه و تودیع حسین فرحی از این پست برگزار شود.بنا بر این گزارش، هنوز معلوم نیست که آیا ملک زاده با حفظ سمت به وزارت خارجه خواهد آمد یا جانشینی برای او در نظر گرفته شده است؟!گفتنی است، حسین فرحی، معاون اداری ـ مالی کنونی وزارت امور خارجه احتمالا به عنوان مشاور علی اکبر صالحی منصوب خواهد شد.