دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری هشت‌وزیر‌به‌کمیسیون‌های‌تخصصی‌مجلس‌می‌روند

وزیران آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات، اقتصاد، امور خارجه، بهداشت، ارتباطات، مسکن و کشاورزی این هفته برای پاسخ به سئوالات نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابند.به گزارش مهر،  وزیر آموزش وپرورش و وزیر علوم این هفته با حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به سئوالات نمایندگان پاسخ خواهند داد.وزیر اقتصاد نیزبا حضور در کمیسیون اقتصاد و کمیسیون اجتماعی به سئوالات نمایندگان پاسخ داده و به ارائه توضیحات درباره ساماندهی استفاده از یارانه های نقدی خواهد پرداخت.همچنین رئیس کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون اقتصاد در خصوص علل افزایش نرخ ارز و سکه و کاهش سود سپرده های بانکی گزارش می دهد.این هفته وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جهت پاسخ به سئوالات نمایندگان حاضر خواهد شد.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز این هفته با حضور در کمیسیون بهداشت و درمان به سئوالات نمایندگان پاسخ می دهد.همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در کمیسیون صنایع و معادن پاسخگوی سئوالات نمایندگان خواهد بود.وزیر مسکن و شهرسازی نیز با حضور در کمیسیون عمران گزارش عملکردی را از وضعیت مسکن و تعادل عرضه و تقاضا در این بازار ارائه خواهد داد.کمیسیون فرهنگی نیز این هفته برنامه های سجادی برای حضور در وزارت ورزش و جوانان را بررسی می‌کند.همچنین وزیر جهاد کشاورزی با حضور در کمیسیون کشاورزی به سئوالات نمایندگان پاسخ می دهد.