دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری بررسي لايحه وزارت امور زيربنايي در صحن مجلس

نمايندگان مجلس هفته جاري لايحه اعاده شده وظايف و اختيارات وزارت امور زيربنايي را در صحن علني پارلمان بررسي مي‌كنند.به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روزهاي يكشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاري جلسه علني دارند و در اين جلسات رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز كه كليات اين لايحه در جلسه علني مورخ 26 آذرماه 1387 به تصويب مجلس رسيده است، را ادامه مي‌دهند.همچنين وكلاي ملت گزارش كميسيون مشترك در مورد رفع ايرادات شوراي نگهبان در لايحه اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382، گزارش كميسيون اجتماعي درباره رفع ايرادات شوراي نگهبان در لايحه وظايف و اختيارات وزارت امور زيربنايي و گزارش كميسيون قضايي و حقوقي در مورد ايرادات شوراي نگهبان در لايحه تشكيلات دادسرا و دادگاه عالي و نظارت اجتماعي بر رفتار قضايي را بررسي مي‌كنند.بررسي گزارش كميسيون كشاورزي در خصوص رفع ايرادات شوراي نگهبان در لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري صربستان و رسيدگي به گزارش كميسيون قضايي و حقوقي درباره رفع ايرادات شوراي نگهبان در لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نيز در دستور كار جلسات علني اين هفته نمايندگان مجلس قرار دارد.بهارستان‌نشينان طي هفته جاري گزارش كميسيون صنايع و معادن در خصوص رفع ايرادات شوراي نگهبان در لايحه اصلاح قانون معادن، گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد طرح تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح مواد 24 و 36 قانون گذرنامه مصوب 1351 و گزارش كميسيون بهداشت و درمان درباره طرح اصلاح قانون الحاق يك تبصره به اين ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري و الحاق يك تبصره به ماده 107 قانون مذكور را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند.بررسي گزارش كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي در مورد طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و رسيدگي به لايحه امور گمركي نيز در دستور كار جلسات علني اين هفته پارلمان قرار دارد.