دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری السید: دولت جديد لبنان، دولت حزب الله نيست

سيد’ابراهيم امين السيد’ رييس شوراي سياسي حزب الله با اشاره به ادعاي اخيرجريان 14مارس مبني برسيطره حزب الله بر دولت جديد لبنان، گفت:دولت جديد، دولت حزب الله نيست.جريان 14مارس با صدور بيانيه‌اي مخالفت خود را با دولت جديد نجيب ميقاتي اعلام كرده و آن را دولت سوريه و حزب‌الله ناميده است.درهمين راستا رييس شوراي سياسي حزب الله درگفتگو با خبرنگار ايرنا دربيروت راجع به شرايط داخلي لبنان گفت: مشكل كنوني اين است كه اكثريت جديد پارلمان، دولت گذشته را ساقط كردند ولي اين گروه خودش دولت جديد را تشكيل نخواهند داد.السيد ادامه داد: كساني كه دولت گذشته را ساقط كردند، 11وزير بودند ولي اين وزرا كساني نيستند كه كابينه را تشكيل دهند(حزب الله و ميشل عون رييس حزب آزاد ملي به تنهايي اين كار را انجام نمي دهند) بلكه اين بار ما دولت را با مشاركت ‘وليد جنبلاط’ رييس حزب سوسياليست ترقي خواه دروزي و ‘نجيب ميقاتي’ نخست وزيرجديد تشكيل داديم كه خواسته ها و ديدگاه هاي خاصي دارند.وي تصريح كرد: كشمكش بر روي منافع حزبي و خواسته هاي مختلف باعث به تأخير افتادن تشكيل دولت شد ولي اين دال بر اين نيست كه حزب الله درمانده است.وي در پاسخ به سؤالي درخصوص آغاز روند اصلاحات توسط دولت جديد گفت : در لبنان روند اصلاحات وجود دارد ولي كامل نيست و اصلاح طلبان نيز از اراده كاملي براي اصلاح برخوردار نيستند؛ فساد در كشور به حدي گسترش يافته كه جز با اراده كامل ملي نمي‌توان از آن خارج شد.عضو شوراي مركزي حزب الله گفت: در واقع هيچ كس به تنهايي نمي تواند دست به اصلاحات بزند و تاكنون نيز به اراده ملي كاملي براي اصلاحات دست نيافتيم؛ ما بايد براي اين امر فرصت سازي كنيم.ابراهيم امين السيد در بخش ديگري از گفت وگو تأكيد كرد: ما به عنوان مقاومت در جنوب لبنان به وجود و حضور فلسطيني ها در مرز سرزمين اشغالي فلسطين اهميت مي دهيم و نمي توانيم بگوييم كه اين مساله به ما ربط ندارد چرا كه وجود فلسطيني درجنوب لبنان به سير مبارزات عليه رژيم صهيونيستي كمك مي كند ولي اين مطلب كه گفته مي شود، حزب الله در پشت ماجراي اين رويدادها است، صححيح نيست.وي ادامه داد: اظهار اين نوع مواضع نسبت به حزب الله و خود فلسطيني ها مثل اين است كه گفته شود كه نسل جوان فلسطيني، احساس مسوؤليت و انگيزه ندارد و آنها منتظر حزب الله هستند كه فرمان صادر كند.عضو شوراي مركزي حزب الله گفت: احقاق حقوق فلسطيني ها و مسئله بازگشت به فلسطين از حقوق مسلم فلسطيني ها است و اشتباه است كه اين حق را از فلسطين سلب كنيم و به گردن حزب الله بياندازيم.