دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری آلوده‌ترین نقطه تهران کجاست؟

مدير مركز پايش آلودگي هوا محيط زيست استان تهران با بيان اين‌كه هواي تهران از نظر آلاينده ذرات معلق در شرايط ناسالم قرار دارد، گفت: «ميدان رازي » امروز از نظر آلاينده ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون آلوده‌ترين نقطه شهر تهران است.محمد رستگاري در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به آخرين اطلاعات حاصل از ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هواي شهر تهران گفت: بر اساس آخرين تحليل‌هاي صورت گرفته در ساعت 11 صبح، ميزان برخي آلاينده‌ها در شهر تهران به نسبت اواخر هفته گذشته افزايش يافته است.وي در ادامه گفت: ميزان مونوكسيد‌كربن 42 PSI، ازن 80 PSI، دي‌اكسيد نيتروژن 73 PSI و دي‌اكسيد گوگرد 31 PSI است همچنين ميزان آلاينده ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون در حدود 72 PSI است.مدير مركز پايش آلودگي هوا محيط زيست استان تهران اظهار داشت: آلاينده ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون در حال حاضر 115 PSI است.وي گفت: هواي تهران از نظر آلاينده ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون در شرايط ناسالم است.رستگاري بيان كرد: بالاترين ميزان آلاينده ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون متعلق به ميدان رازي 164 PSI ثبت شده است.