دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری مترو در چرخ دنده اختلافات‌دولت‌و‌مجلس‌خرد‌می‌شود

عضو فراکسیون مدیریت شهری و روستایی با بیان اینکه
مترو در چرخ‌دنده اختلافات دولت و مجلس در حال خرد شدن است، گفت: مجلس با
استفاده از ابزارهای نظارتی مانع افزایش فشار زندگی بر مردم شود.به گزارش خانه ملت، “علی اصغر یوسف نژاد” عدم پرداخت یارانه مترو تهران از سوی دولت که منجر به تهدید شهرداری برای
افزایش نرخ حمل و نقل عمومی تهران از ابتدای تیر شده است را تضیع حقوق
مردم دانست و گفت: مترو استحقاق کمک و مساعدت هر سه قوه مقننه ، مجریه و
قضاییه را دارد که متاسفانه در چرخدنده اختلافات میان دولت و مجلس در حال
خرد شدن است.

نماینده مردم ساری درمجلس با بیان اینکه مترو حق مردم است گفت:دولت برای لجبازی با مجلس حق مردم را ضایع نکند.

وی تصریح کرد:مجلس با تقویت ابزارهای نظارتی خود دولت را مجبور به پرداخت یارانه مترو کند تا فشار زندگی به مردم افزایش نیابد.

ایازی معاون اجتماعی شهرداری از افزایش هزینه حمل و نقل
عمومی تهران از اول تیر ماه خبر داد و گفته است:در صورتی که دولت یارانه
مترو را تا پایان خرداد پرداخت نکند شهرداری سهم دولت را از مردم تهران می
گیرد.