دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری شليك مرگ به دختر فروشنده

ایران: همزمان با قتل دختر جوان در مغازه فروش تلفن همراه، تحقيقات تيم جنايي كرج براي كشف راز جنايت مرموز آغاز شد. ساعت سه بعد از ظهر دوشنبه – 32 خرداد- مرد جواني وحشتزده با پليس 011 كرج تماس گرفت و از قتل خواهرش خبر داد. دقايقي بعد تيمي از كارآگاهان همراه قاضي يوسف رضايي- بازپرس ويژه قتل كرج- خود را به مغازه فروش تلفن همراه در خيابان بهار رساندند. در نخستين بررسي‌ها مشخص شد دختر 92 ساله -‌ مقتول- همراه برادرش در مغازه مشغول كار بوده اما عامل جنايت هنگامي كه دختر جوان در مغازه تنها بوده با شليك گلوله‌اي وي را از پاي درآورده است.برادر قرباني جنايت نيز به تيم جنايي گفت: «ساعتي قبل براي انجام كاري از مغازه بيرون رفتم كه پس از بازگشت با رد خون روي ديوار روبه رو شدم. سراسيمه خود را به پشت پيشخوان رساندم و در كمال ناباوري با پيكر خونين خواهرم روبه رو شدم.»از آنجا كه پول و تلفن همراهي از مغازه سرقت نشده بود مأموران احتمال دادند، دختر جوان قرباني انتقام كور شده است. از آنجا كه هيچ‌كس صداي شليك گلوله‌اي نشنيده بود فرضيه استفاده از صداخفه‌كن نيز قوت گرفت. به‌دنبال انتقال جسد به پزشكي قانوني، تيمي از كارآگاهان، افشاي راز جنايت را در دستور كار قرار دادند.