دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری رمزگشايي امواج مغزي

در داستان‌ها و فيلم‌هاي تخيلي با موضوع خواندن امواج مغزي افراد برخورد داشته‌ايم. اينك توانايي خواندن ذهن بشر در نتيجه تلاش متخصصان عصب‌شناس دانشگاه گلاسكو يك قدم به واقعيت نزديك‌تر شده است.به گزارش جام جم، محققان در انستيتو روان‌شناسي ـ عصب‌شناسي دانشگاه گلاسكو موفق به تشخيص نوعي اطلاعات موجود در امواج مغزي مربوط به بينايي شده‌اند.امواج مغزي را مي‌توان بسادگي به وسيله‌اي اي جي (برق‌نگار مغزي) اندازه‌گيري كرد. امواج مغزي در واقع الگوي فعاليت الكتريكي ايجاد شده در مغز هنگام انجام فعاليت‌هاي سخت و پيچيده هستند. اگرچه اطلاع دقيق از اين كه چه اطلاعاتي در بين آنها رمزگشايي شده و چگونه اين رمزگشايي اتفاق مي‌افتد، يك معماست.پروفسور فيليپه شاينز، رئيس انستيتو كه رهبري اين مطالعات برجسته را به عهده دارد، مي‌گويد: اين كار اندكي شبيه بررسي يك كانال تلويزيوني به هم ريخته است. پيش از اين ما مي‌توانستيم سيگنال را كشف كنيم ولي قادر به ديدن محتواي آن نبوديم اما حالا از عهده اين كار برآمديم، اين كه چگونه مغز اطلاعات بصري را رمزنگاري مي‌كند تا ما قادر به تشخيص مناظر و صورت‌هاي مختلف باشيم، مدت‌ها به عنوان يك راز باقيمانده بود.با استفاده از اي اي جي مي‌توانستيم برخي اعمال مخصوص كه در حال انجام شدن در نواحي خاصي از مغز بودند را كشف كنيم اما اين كه چه اطلاعاتي روي اين امواج مغزي در حال حمل بود را نمي‌دانستيم. آنچه انجام داده‌ايم يافتن راهي براي رمزگشايي امواج مغزي جهت تشخيص پيام داخل آن است.براي رمزگشايي بعضي از اين امواج مغزي دانشمندان در گلاسكو به 6 داوطلب تصاوير متفاوتي از صورت افراد كه بيان‌كننده احساساتي همچون ترس، شادي و هيجان بودند، نشان دادند.در بخش ديگري از آزمايش قسمتي از عكس به‌صورت تصادفي پوشانده مي‌شد. به عنوان مثال فقط چشم‌ها يا دهان قابل رويت بود. سپس از داوطلبان مي‌خواستند احساس يا حالت صاحب عكس را حدس بزنند. امواج مغزي، محدوده گسترده‌اي به لحاظ دامنه، فاز و فركانس دارند. در اين آزمايش محققان دريافتند كه امواج بتا با پريود 12 هرتز اطلاعات مربوط به چشم را حمل مي‌كند در حالي كه امواج تتا با سيكل 4 هرتز اطلاعات مربوط به دهان را رمزنگاري و حمل مي‌كنند.همچنين مشخص شد كه اطلاعات ابتدا براساس فاز رمزنگاري مي‌شوند تا براساس دامنه يا شدت. محققان به دنبال اين هستند تا بدانند چگونه شبكه‌هاي نوساني مغز را مي‌توان مدل‌سازي كرد و اين شبكه‌ها براي تقويت يا خنثي‌سازي دريافت‌هاي بصري با هم در تعامل‌اند. اين كار، محققان را قادر خواهد ساخت تا فهم بيشتري از پردازش‌هاي مغز به دست آورند و بدانند هر قسمت چه كاري مي‌كند و در چه زماني انجام مي‌شود.