دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری بازداشت سرکردگان عرفان حلقه

طبق رای صادر شده دادگاه در سال گذشته برگزاری هرگونه کلاس در خصوص آموزش و ترویج این فرقه ممنوع اعلام شده بود.به گزارش «عروج» پس از بازداشت سرکرده فرقه کیهانی و اطلاع رسانی در خصوص نزاع در حلقه های بعدی برای جانشینی سرکرده فرقه جمع متناقض اداره کننده این فرقه برای ظاهرسازی و فریب بیشتر مریدان ناآگاه، با صدور اطلاعیه ای اعلام نمودند که از مورخ 21 خردادماه شروع به برگزاری کلاس های فرقه ای می نمایند.صدور این اطلاعیه در حالی انجام گرفت که طبق رای صادر شده دادگاه در سال گذشته برگزاری هرگونه کلاس در خصوص آموزش و ترویج این فرقه ممنوع اعلام شده بود.به همین علت سرکردگان این فرقه شامل برادران «ع»، «پ. م»، «ن» و… بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.