دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری وقتي پس‌انداز 17 ساله زن دود شد

زني در دادگاه خانواده با بيان اينكه 5 سال از زندگي مشتركمان مي‌گذرد، گفت: شوهر معتادم نه تنها حقوق اين مدت بلكه درآمد 12 سال قبل از ازدواجمان كه پس‌انداز كرده بودم را از من گرفت و تمام زحماتم را مقابل چشمانم دود ‌كرد.به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، زني جوان با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواست جدايي خود را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.اين زن در حضور قاضي شعبه 245 اين مجتمع قضايي خانواده با بيان اينكه شوهرم معتاد به ترياك است و تمام حقوق مرا خرج مصرف موادش مي‌كند، گفت: مي‌خواهم هر چه سريعتر از شوهرم جدا شوم و بدون دغدغه فكري به زندگي‌ام ادامه دهم.وي با اشاره به اينكه فرزندي نداريم و حدود 5 سال از زندگي مشتركمان مي‌گذرد، افزود: در سال‌هاي زندگي مشتركمان، شوهرم نه تنها حقوق اين مدت بلكه درآمد 12 سال قبل از ازدواجمان كه پس‌انداز كرده بودم، از من گرفت و تمام زحماتم را مقابل چشمانم دود مي‌كرد.مرد در دادگاه خانواده حضور داشت و با بيان اينكه همسرم را طلاق نمي‌دهم و اعتياد نيز ندارم، گفت: همسرم بسيار خود‌خواه است و تصور مي‌كند كه در زندگي مشترك، تنها او زحمت كشيده است؛ در واقع در اين 5 سال زندگي مشترك من دائم به فكر رفاه زندگيمان بودم و كوتاهي نكرده‌ام.وي در حضور قاضي اين پرونده با اشاره به اينكه ادعاي همسرم در خصوص اعتياد من دروغ است، افزود: حالا كه همسرم به دادگاه آمده، از او مي‌خواهم مهريه‌اش كه 200 سكه بهار آزادي است را به من ببخشد.زن بار ديگر در برابر قاضي اين شعبه لب به سخن گشود و بيان كرد: با اعتياد شوهرم نمي‌توانم كنار بيايم بنابراين مي‌خواهم از او جدا شده و مهريه‌ام را نيز درخواست كنم.قاضي اين شعبه با توجه به اظهارات زن و مرد، حكمي مبني بر طلاق صادر نكرد و براي رسيدگي بيشتر به پرونده، آن را به كارشناسي دادگاه ارجاع داد.