دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری زن: 2هزار سكه مي‌دهم تا شوهرم طلاقم دهد

زني در دادگاه خانواده گفت: مهريه‌ 2 هزار سكه بهار آزادي خود را به شوهرم مي‌بخشم تا او مرا طلاق دهد.به گزارش فارس، زني جوان با مراجعه به دادگاه خانواده 2 (ونك) دادخواست جدايي خود را به قاضي حسن عموزادي رئيس شعبه 268 اين مجتمع قضايي خانواده ارائه كرد.اين زن در برابر قاضي اين پرونده با بيان اينكه با شوهرم تفاهم اخلاقي ندارم، گفت: مدتي پيش عقد كرده و متوجه شديم كه يكديگر را درك نمي‌كنيم بنابراين قبل از اينكه زندگي مشترك خود را آغاز كنيم، تصميم به جدايي گرفتيم.وي در پاسخ به پرسش قاضي عموزادي در خصوص نحوه آشنايي خود با شوهرش، بيان كرد: ما هر دو دانشجوي شهرستان بوديم كه طي مدتي كوتاه تصميم به ازدواج گرفته و عقد كرديم.زن با اشاره به اينكه مهريه‌ام كه 2 هزار سكه است را مي‌بخشم تا شوهرم مرا طلاق دهد، افزود: پدر‌شوهرم وضع مالي خوبي دارد و مي‌تواند به راحتي از عهده پرداخت مهريه‌ام برآيد ولي ما توافق كرده‌ايم كه در ازاي طلاق، مهريه‌ام را ببخشم.مرد نيز با بيان اينكه نمي‌توانم مهريه همسرم را بپردازم و مي‌خواهم از او جدا شوم، گفت: در حال حاضر همسرم اخلاقي متضاد من دارد، البته در ابتداي آشنايي، رفتاري همسو با هم داشتيم و هميشه با هم كنار مي‌آمديم. در حال حاضر همسرم در هيج موردي با من تفاهم ندارد و از او مي‌خواهم تا مهريه 2 هزار سكه بهار آزادي خود را به من ببخشد.قاضي عموزادي، رئيس شعبه 268 اين مجتمع قضايي خانواده بعد از شنيدن صحبت‌هاي طرفين (زن و مرد) حكم طلاق توافقي را صادر كرد.