دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری نهاوندیان چهار سال دیگر رئیس ماند

محمد نهاوندیان با کسب اکثریت آرا برای مدت چهارسال دیگر به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انتخاب شد.به گزارش خبرگزاری مهر، در انتخابات هیئت رئیسه جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که عصر امروز چهارشنبه در تهران برگزار شد، محمد نهاوندیان از مجموع 364 رای ماخوذه با کسب 276 رای، برای مدت چهار سال دیگر به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی انتخاب شد.در رقابت برای ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علی‌نقی خاموشی با 42 رای نفر دوم، شجاع‌الدین بازرگانی با 41 رای نفر سوم و علی بوستانی با 3 رای نفر چهارم شدند، ضمن اینکه دو آرا نیز باطل اعلام شد.