دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری سرکوب گسترده فعالان مدنی در عربستان

یک شخصیت مخالف رژیم سعودی تاکید کرد که دولت عربستان از طریق بازداشت و سرکوب گسترده فعالان مدنی و تظاهر کنندگان، در صدد خفه کردن صدای مخالفان و جلوگیری از مطالبات دموکراسی و آزادی خواهانه شهروندان است.  “علی الاحمد” چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: دولت سعودی سیاست بازداشت اکثر شهروندان بی گناه را برای ممانعت از مطالبات آزادی خواهی و در راستای باج خواهی از جامعه بین المللی در پیش گرفته است.الاحمد گفت: دولت می خواهد مردم را سرکوب کند به گونه ای که نقشی در تصمیم گیری سیاسی ،اجتماعی یا اقتصادی عربستان نداشته باشند و بازداشت یکی از اهرم های قدیمی حکومت برای ساکت کردن شهروندان و باج خواهی از خانواده های آنها است.وی با اشاره به دعوت فعالان زن سعودی برای برگزاری راهپیمایی بانوان در روز جمعه به منظور درخواست جهت اعطای حق رانندگی، پیش بینی کرد که زنان عربستانی با استقبال از این دعوت حضور گسترده ای در این راهپیمایی داشته باشند.الاحمد گفت:  فراخوان بین المللی برای فشار بر دولت عربستان از طریق تحریم بین المللی آن در سطح بازیهای ورزشی جهانی به منظور پایان دادن به محروم کردن زنان از کمترین حقوق خویش و به بندگی کشیدن آنها نیز مطرح است.