دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری حوزه سلامت دچار شعارزدگی است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با
اشاره به مشکلات حوزه سلامت در کشور، گفت: دولت شعارهای زیادی را در حوزه
سلامت مطرح کرده است اما این شعارها هیچگاه به مرحله عملیاتی شدن نرسیده
است و همین شعاری رفتار کردن مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است.به گزارش خانه ملت،”محمد جواد نظری مهر”
در رابطه با الحاق بخش درمانی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت تصریح کرد:
امیدواریم چنین اتفاقی بیافتد، چرا که در این صورت بخش‌هایی از وظایف وزارت
بهداشت برعهده تامین اجتماعی خواهد بود.

نمانیده مردم کردکوی، بندرترکمن و بندرگز تصریح کرد: درحال حاضر تمام
وظایف برعهده وزارت بهداشت است و به نوعی وزارت بهداشت متولی درمان در کشور
است اگر بخش‌هایی از تامین اجتماعی در وزارت بهداشت ادغام شود خیلی از
کارها به راحتی انجام خواهد شد و مردم سرگردان نخواهند شد.

وی همچنین افزود: در این صورت یکسان سازی تعرفه‌ها و یکسان سازی دفترچه‌ها انجام خواهد شود و وضعیت در حوزه سلامت بهتر خواهد است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر چون برخی موارد در حوزه سلامت متولی ندارد باعث
به وجود آمدن مشکلات و سختی در مردم شده است و در نهایت دود این مشکلات
به چشم مردم خواهد رفت.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت شعارهای زیادی را در حوزه سلامت مطرح
کرده است و این شعارها هیچگاه به مرحله عملیاتی شدن نرسیده است، همین
شعاری رفتار کردن مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است.

“مرضیه وحید دستجردی” وزیر بهداشت و درمان چند روز پیش درخواستی را مبنی
بر الحاق بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت درمان مطرح کرد.