دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری مجازات قاچاق اسلحه؛ حبس از ۶ ماه تا ۱۵ سال

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد که
افراد متخلف در قاچاق سلاح گرم و سرد جنگی یا سلاح شکاری و مهمات آنها، به
نسبت جرمی که مرتکب می‌شوند از ۶ ماه تا ۱۵ سال حبس شوند.

به گزارش خانه ملت،
نمایندگان در نشست علنی امروز – چهارشنبه ۲۵ خردادماه – مجلس شورای اسلامی
با بررسی فصل دوم لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
مهمات غیرمجاز ماده ۶ این لایحه را تصویب کردند.

براساس ماده ۶ این لایحه هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلام
شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا
توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف – سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن به حبس از شش ماه تا پنج سال

ب – سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات موثر در آن، به حبس از دو سال تا پنج سال

پ – سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات موثر در آن، به حبس از پنج تا ده سال

ت – سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات موثر در آن، از ده تا پانزده سال

به موجب تبصره این ماده مصوب، هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا
قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می شود.