دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری راه‌اندازي بانك هويت ژنتيك مجرمان‌ ایران

معاون آموزش و پژوهش سازمان پزشكي قانوني گفت: مجرمان براي شناسايي آزمايش DNA مي‌شوند و اين آزمايش ژنتيك در بانك هويت ژنتيك نگهداري مي‌شود. مسؤوليت پژوهش، برنامه‌ريزي و آموزش در پيشگيري از وقوع جرم در قانون برنامه پنجم توسعه كشور برعهده سازمان پزشكي قانوني است كه در اين‌باره فارس با عبدالرئوف اديب‌زاده، معاون آموزش و پژوهش سازمان پزشكي قانوني مصاحبه‌اي ترتیب داد كه ماحصل آن را در ادامه مي‌خوانيد.برنامه پنجم چه وظایفی را برعهده پزشكي قانوني گذاشته است؟در برنامه پنجم توسعه كشور 2 موضوع عمده تاسيس بانك هويت ژنتيك و پيشگيري از وقوع جرم برعهده سازمان پزشكي قانوني است كه مقدمات بانك هويت ژنتيك در حال انجام است.سازمان پزشكي قانوني چه برنامه‌هايي براي پيشگيري از وقوع جرم دارد؟به دليل اينكه نتايج جرم‌هاي منجر به صدمات و مرگ غيرطبيعي به پزشكي قانوني مي‌رسد، اين سازمان محل مناسبي براي علت‌يابي صدمات و مرگ‌هاي غيرطبيعي است بنابراين مجلس قانوني را به تصويب رسانده و سازمان پزشكي قانونی موظف شده در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و تخلف‌هايي كه موجب صدمات و مرگ‌هاي غيرطبيعي مي‌شود، تحقيق كرده و جرم‌ها را پيدا كند و براي آن برنامه‌ريزي داشته باشد، ضمن اينكه نتايج تحقيقات را به صورت مواد آموزشي درآورد و به صورت آموزش همگاني از طريق رسانه‌ها و امكاناتي كه در اختيار سازمان گذاشته مي‌شود، انجام دهد و اين موضوع به عهده معاونت آموزش و پژوهش سازمان پزشكي قانوني گذاشته شده و مقدمات آن در حال انجام است تا وارد آموزش همگاني شويم.تعيين هويت چگونه انجام مي‌شود؟تعيين هويت تا‌كنون در دنيا به روش‌هاي مختلف اثر انگشت و از طريق قسمت‌هاي مختلف بدن انجام مي‌شده و مي‌توانستند تعيين هويت كنند ولي هر كدام از آنها قابل دستكاري بوده و فرد مي‌توانست با عمل پلاستيك سرانگشتان يا قسمت‌هاي ديگر آن را دستكاري كند.آيا تعيين هويت ژنتيك قابل دستكاري است؟آزمايش DNA تنها روشي است كه تا‌كنون از نظر علمي قابل خدشه نبوده و فرد اصلا نمي‌تواند در آن دخالت كرده و آزمايش را مخدوش كند، بنابراين آزمایش DNA بهترين شيوه تعيين هويت است كه علم امروز دنيا به آن رسيده است.مرجع آزمايش ژنتيك در كشور چه سازماني است؟سازمان پزشكي قانوني مرجعي است كه آزمايش ژنتيك در آن انجام مي‌شود و تا‌كنون نيز اين آزمايش را انجام داده ولي محدود به مسائل معيني بوده كه دادگاه‌ها درخواست مي‌كردند.بانك هويت ژنتيك ايرانيان چيست؟بانك هويت ژنتيك ايرانيان طرح جديدی است كه از تمام افراد به مرور يك نمونه DNA گرفته مي‌شود و در اين بانك جمع‌آوري خواهد شد و هر كدام براي فايده و سودي به‌كار مي‌رود. براي تشكيل بانك هويت ژنتيك ايرانيان مقدماتي لازم است و از نظر تجهيزاتي در تهران و 5 استان توانايي آزمايش DNA را داريم و تا حدي از نظر تجهيزاتي آماده هستيم.از چه كساني آزمايش DNA گرفته مي‌شود؟ابتدا در 2 قطب مثبت و منفي براي كساني كه نياز هست شناسايي شوند و افراد بسيار مهم از نظر منفي بودن مانند مجرمان و كساني كه خلاف‌هاي بزرگ و مكرر را انجام مي‌دهند و همچنين افراد مهم به لحاظ مثبت بودن مانند مسؤولان، نظاميان و بزرگان مملكت كه براي جامعه بااهميت هستند، DNA آنها گرفته شده و در بانك هويت ژنتيك براي مواقع مورد نياز نگهداري مي‌شود.