دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری رتبه جهانی ایران در تولیدات علمی سال 2011

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اشاره به روند توسعه تولیدات علمی و ثبت آن در نمایه های بین المللی، گفت: ایران با 10 هزار و 244 مقاله توانسته است در سال 2011 در جایگاه 21 جهان از نظر تولید علم قرار گیرد.دکتر جعفر مهراد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد دانشگاه‌ها، تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و گسترش این دوره ها و سرمایه گذاری در آموزش عالی رابطه مستقیم دارد و در حالیکه در سال 1360 در حدود 10 دانشگاه در کشور وجود داشت و تعداد دانشجویان این دانشگاه ها به 160 هزار نفر می رسید، کل میزان تولید علم ایران برابر با 343 مقاله بود.مهراد گفت: آمار مقالات ثبت شده ایران در مؤسسه اطلاعات علمی از سال 1345 آغاز شده و ایران در این سال تنها 4 مقاله در نشریات نمایه شده در مؤسسه اطلاعات علمی به ثبت رسانیده است. این رقم در سال های 1346 تا سال 1350 به ترتیب 10، 5، 7، 9 مورد بوده است. در سال 1350 آمار تولید علم ایران یکباره به 39 مورد افزایش پیدا کرده و از آن پس رشد سالیانه این آمار محسوس بوده به طوریکه در سال 1357 که برابر با پیروزی انقلاب اسلامی است میزان تولید علم ایران در مؤسسه اطلاعات علمی 499 مقاله است.سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: با آغاز جنگ تحمیلی از میزان تولیدات علمی ایران کاسته شد به طوریکه در سال 1360 پژوهشگران و دانشمندان ایران تنها 163 مقاله در نشریات معتبر بین المللی که در مؤسسه اطلاعات علمی نمایه شده منتشر کرده اند. این روند تا پایان جنگ تحمیلی استمرار داشته و از سال 1370 مجدداً نرخ رشد مقالات ایرانیان در مؤسسه اطلاعات علمی رو به افزایش گذاشت.وی با اشاره به روند رشد مقالات در دهه 70 شمسی خاطرنشان کرد: در سال 1376 آمار تولید علم ایران از مرز هزار مقاله عبور کرده (1046 مقاله در سال 1376) و طی سال های 1377 تا 1380 به ترتیب 1186، 1470، 1798، 2450 مقاله توسط پژوهشگران و دانشمندان دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور منتشر شده است.مهراد افزود: با استقرار دولت نهم و توجه ویژه به تولید علم و ورود این موضوع به آیین نامه ارتقاء و نمایه سازی مقالات دانشمندان ایرانی در نظام های بین المللی، حاکی از رشد عظیم تولیدات علمی ایرانیان در سطح بین المللی بوده به طوری که اکنون سرعت تولید علم در ایران قابل مقایسه با قبل نیست.
خلاصه وضعیت ثبت مقالات در 45 سال بررسی مستندات علمی ایران

دهه مربوطه
سال مورد نظر
تعداد مقالات ثبت شده

دهه 40 شمسی
سال 1345
 4 مقاله

//
سال 1346
 10 مقاله

//
سال 1347
5 مقاله

//
سال 1348
7 مقاله

//
سال 1349
9 مقاله

دهه 50 شمسی
سال 1350
39 مقاله

//
سال 1357
499 مقاله

دهه 60 شمسی
سال 1360
163 مقاله

دهه 70 شمسی
سال 1376
1046 مقاله

//
سال 1377
1186 مقاله

//
سال 1378
1470 مقاله

//
سال 1379
1798 مقاله

//
سال 1380
2450 مقاله

دهه 80 شمسی
سال 1385
3241 مقاله

//
 سال 1386
9250 مقاله

//
 سال 1387
13697 مقاله

//
 سال 1388
17076 مقاله

//
 سال 1389
18323 مقاله

دهه 90 شمسی
سال 1390
10244 مقالهوی کسب رتبه 21 جهانی در 5 ماهه اول سال 2011 میلادی را شاهد روشنی بر این افتخار برشمرد و خاطرنشان کرد: از سال 1385 که میزان تولید علم ایران در سال مزبور 3241 مقاله بود، رشد مقالات دانشگاه و موسسات تحقیقاتی استمرار داشته و در سال 1386 به 9250 مقاله افزون شد. تعداد مقالات سال های 2008 و 2009 نیز به ترتیب 13697 و 17076 مقاله است.سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: کل تولیدات علمی ایران در سال 2010 میلادی 18323 مقاله است که این تعداد، مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی را شامل نمی شود.وی افزود: آنچه باعث شد ایران در سال 2011 در جایگاه 21 جهان از نظر تولید علم قرار گیرد، تعداد 10244 مقاله ای است که از دانشمندان ایران در موسسه اطلاعات علمی به ثبت رسیده است. این رشد نوید دهنده این واقعیت است که ایران تولید علم را در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی نهادینه کرده و آن را به یک فرهنگ علمی مبدل کرده است و افزایش مستمر این رقم می تواند نتایج درخشان تری را برای ایران به بار آورد.