دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری شاخص‌های جریان انحرافی؛ از تاثیرگذاری در دولت تا نفی مراجع و روحانیت

باید حرف آنها که معتقدند عالم سیاست بالا و پائین زیاد دارد را جدی گرفت.
اگر
تا چند ماه پیش محمود احمدی نژاد می توانست امیدوار باشد که درخواست هایش
در مجلس احتمالا با همکای مجلس به تصویب می رسد، این روزها مجلس حال و هوای
دیگری دارد و حتی اصولگرایان حامی دولت به شدت و بر خلاف گذشته از دولت
دهم دفاع نمی کنند.
تبعات یک عزل
همه چیز از عزل وزیر اطلاعات،
فرمان رهبر انقلاب برای بازگشت مصلحی به این وزارتخانه و متعاقب آن دور
کاری ده روزه رئیس جمهور آغاز شد. اتفاقاتی که حالا بعد از دور شدن از آن
بهتر می توان آنها را تحلیل کرد.
رفتار متفاوت بهارستان
شایعات متعددی که در روزهای
غیبت احمدی نژاد، فضای سیاسی کشور را فرا گرفت اگر چه در نهایت ختم به خیر
شد؛ اما یک نتیجه مشخص داشت؛ رفتار متفاوت دولت با مجلس. تا به قول احمدی
توکلی منتقد اصولگرای دولت، وضعیت مجلس بعد از غیبت ده روزه رئیس جمهور دگر
گونه باشد.«آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت». دیدگاهی که خیلی زود اثر خود
را در موضع گیری های نمایندگان در بحث ادغام وزارتخانه ها، معرفی نشدن وزیر
ورزش به مجلس و در نهایت ارسال 4 پرونده تخلف دولت به قوه قضائیه نشان
داد.
  ورود آیت الله به میدان
دستگیری برخی نزدیکان رئیس دفتر
رئیس جمهور هم مزید برعلت شد تا حجم انتقادات از دولت و حلقه نزدیکان رئیس
دفتر رئیس جمهور افزایش یابد. ورود آیت الله مصباح یزدی به عنوان چهره ای
که حمایتش از دولت و شخص رئیس جمهور بر همه عیان بود و اظهار نظرهای تند او
در مقابل رئیس دفتر رئیس جمهور و هشدار درباره شکل گیری تشکیلات
فراماسونری و ظهور بابی دیگر کافی بود تا بعد از آن اصولگرایان و عمدتا
نمایندگان مجلس یک به یک به انتقاد از دولت و جریانی که از آن پس به جریان
انحرافی مشهور شد بپردازند. حالا پرده برون افتاده بود وحامیان دیروز رئیس جمهور هر روز یک برگه جدید از تخلفات منتسبان به دفتر او را رو می کردند. 
خبرآنلاین در گفت وگو با 20
نماینده مجلس دیدگاه آنان را درباره شاخص های شناسایی این جریان جویا شده
است. پرسشی که پاسخ های متفاوتی را به همراه داشت اما توجه به «ولایت
فقیه»، «نفی روحانیت و مرجعیت»، و «تاثیر گذاری در تحولت دولت» سه گزینه ای
بود که نمایندگان مجلس در اظهارنظرهای خود بیش از بقیه عوامل بر آن تاکید
کردند. در این نظرخواهی از نمایندگان مجلس خواسته شده است تا عناوین و نامی
را هم برای جریان مرموزی که این روزها درباره اش حرف زده می شود پیشنهاد
کنند.
در ادامه، نظرخواهی خبرآنلاین و دیدگاه نمایندگان می آید:  
 

نمودار مقایسه ای ترکیب نظرات نمایندگان درباره شاخصه هی جریان انحرافی