دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری وقتی سعیدلو نام وزیر ورزش را می داند!

سرویس ورزشی «» ـ در حالی که بنا بر قرائن و شواهد، فردا قرار است، حمید سجادی و یا احتمالا شخص دیگری به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی شود، گروهی در بدنه ورزش ـ که با قطار سعیدلو آمده اند و با رفتن او آنها نیز باید بار سفر بربندند ـ به تلاش و تکاپو افتاده اند.بنا بر این گزارش، این تلاش ها از دیروز و هنگامی آغاز شد که بنا بر پیش بینی ها، وزیر ورزش معرفی نشد، چرا که سیدجلال یحیی زاده، رییس کمیته تربیت بدنی مجلس پیش از آن از معرفی قطعی حمید سجادی به عنوان وزیر ورزش به مجلس خبر داده بود.اما دیروز که این جریان اعلام نشد، گروه طرفدار سعیدلو و آنهایی که از کنار سعیدلو می توانند به ماندن و مدیریت خود ادامه دهند، جریان سومی را به راه انداخته و اگر به تیترهای سایت آنها نگاهی داشته باشیم، می بینیم که این گروه آنقدر دستپاچه شده اند که به یکباره چهار تیتر همراه چهار عکس از سعیدلو با عناوین گوناگون در صفحه نخست خود قرار می دهند و جالب اینکه همه این تیترها و مطالب تکراری و تاریخ مصرف گذشته است، ولی به گمان این گروه، اینها می تواند در رأی رییس جمهور تشکیک پدید آورد.اینکه اگر یک درصد بودجه به ورزش برسد، ورزش زیر و رو می شود، سخن تازه ای نیست و شعار سال نخست ریاست سعیدلو بود که سرانجام هم مجلس با آن به نوعی مخالفت کرد، اما حالا به عنوان تیتر داغ و خبر مهم از سوی همان جریان به خورد جامعه داده می شود.این تیتر هم چند بار توسط آقای سعیدلو و مدیرعامل صندوق هزینه شده و تازگی ندارد؛ اما گویا جریان سوم دوست دارد اینها را به عنوان برگ برنده خود برای ماندن سعیدلو تحویل افکار عمومی بدهد؛ غافل از اینکه مردم و مجلسی ها این حربه ها را می شناسند و می دانند که منظور نظر طراحان از این خبرهای سوخته چیست.در همین حال، گویا خود سعیدلو موافق این فضا نیست، چه اینکه او بهتر از هر فرد دیگری میداند که نام چه کسی فردا به عنوان وزیر ورزش معرفی خواهد شد؛ اما آنهایی که شاید از معرفی نشدن سعیدلو متضرر می شوند، به دنبال آخرین کورسوی امید هستند تا شاید خواب آنها تعبیر شود!البته تا فردا هر احتمالی هست و اگر سعیدلو به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد، زیاد تعجب نکنید!