دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری وضعيت بهورزان بايد روشن شود

سخنگوي كميسيون بهداشت مجلس گفت كه كميسيون متبوعش به اين نتيجه رسيده كه بايد وضعيت بهورزان روشن و آنان تعيين تكليف شوند كه البته نظر دولت نيز در اين خصوص بايد اخذ شود.به گزارش فارس، حسن تأميني نماينده مردم رشت و سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسه اخير اعضاي كميسيون متبوعش، از بررسي و تصويب طرح اصلاح قانون الحاق يك تبصره به ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري و الحاق يك تبصره به ماده 107 قانون مذكور در اين جلسه خبر داد.وي در ادامه استماع گزارش جمعي از بهورزان در خصوص ضرورت تشكيل سازمان نظام بهورزي را ديگر دستور كار اين جلسه دانست و گفت: اين گروه با حضور در كميسيون به بيان يكسري از مسائل و مشكلاتشان پرداختند كه اعضاي كميسيون نيز نظرات و پيشنهاداتشان را در اين زمينه عنوان كردند.سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس بر همين اساس يادآور شد: نظر اعضاي كميسيون بهداشت و درمان بر اين بود كه دو سال تحصيلات اين افراد نيز جزو سنوات و سوابق كاري آنان محسوب شود.وي با بيان اينكه عمده بحث مطرح شده در كميسيون درباره تشكيل سازمان نظام بهورزي بود، گفت: در حال حاضر دو سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام پرستاري در كشور داريم كه تحصيلكرده‌هاي رشته‌هايي مانند داروسازي زيرمجموعه سازمان نظام پزشكي قرار مي‌گيرند و تحصيلكرده‌هاي برخي ديگر از رشته‌ها نيز جزو زيرمجموعه سازمان نظام پرستاري محسوب مي‌شوند اما يكسري از رشته‌هاي تحصيلي مانند بهداشت خانواده، بهداشت حرفه‌اي، آموزش و ارتقاي سلامت و يا آموزش بهداشت، وجود دارند كه زيرمجموعه هيچ كدام از دو سازمان مذكور و تابع هيچ نظامي نيستند، به همين دليل سردرگم هستند.حسن تأميني همچنين تصريح كرد: با تشكيل سازمان نظام بهورزي، يك پشتوانه براي اين افراد ايجاد خواهد شد كه يك سازمان غيردولتي است اما دولت نيز به آن كمك مي‌كند.وي ادامه داد: اعضاي كميسيون به اين نتيجه رسيدند كه بايد وضعيت اين افراد روشن و تعيين تكليف شوند كه البته نظر دولت نيز در اين خصوص بايد اخذ شود تا در آينده مشكلات ديگري به وجود نيايد.اين نماينده مجلس متذكر شد: در اين جلسه مقرر شد اين افراد يا به شكل يك سازمان مستقل فعاليت كنند يا اينكه بايد ساماندهي شده و جزو زيرمجموعه سازمان نظام پزشكي يا سازمان نظام پرستاري محسوب شوند.