دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری شکست ائتلاف برلوسكوني در رفراندوم ايتاليا

 نتايج رسمي رفراندوم ايتاليا درباره 3 موضوع اساسي حاكي از شكست ائتلاف حاكم راست ميانه به رهبري نخست وزير اين كشور است.به گزارش خبرگزاري فرانسه، در حالي كه 83 درصد از آراي همه‌پرسي قانون اساسي درباره مصونيت وزراي دولتي ايتاليا، انرژي هسته‌اي،‌ خصوصي‌سازي منابع آب شمارش‌شده است، نتايج رسمي حاكي از آن است كه ائتلاف راست ميانه به رهبري سيلويو برلوسكوني شكست ديگري را پس از انتخابات محلي متحمل شده است.بنا بر اين گزارش، در حالي كه دولت از طرفداران خود درخواست كرده بود تا در اين رفراندوم شركت نكنند، مشاركت در حدود 57 درصد اعلام شده است كه اين ميزان بيش از حد نصاب 50 درصدي براي تصويب قانون مي‌باشد.كارشناسان اعلام كردند اين رفراندوم آزمايشي ديگر براي ميزان محبوبيت برلوسكوني و سياست‌هاي ائتلاف راست ميانه پس از شكست تحقير آميز آنها در انتخابات محلي است.پيش از اين برلوسكوني در كمترين اظهارنظر خود درباره اين رفراندوم اعلام كرده است كه دولت متمايل به راست او دليلي براي ترسيدن از نتايج اين همه‌پرسي ندارد.اين در حالي است كه حزب مخالف متمايل به چپ ايتاليا به تلاش دولت براي ايجاد اختلال در اين همه‌پرسي از جمله درخواست تجديدنظر در دادگاه قانون اساسي ايتاليا، كه قرار است موضوع انرژي هسته‌اي را زير سؤال ببرد، اشاره كرده است.