دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری روزنامه دولت؛ تريبون جريان انحرافي!

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينكه لفظ “اقتدارگرا ” لفظي بوده كه جريانات ضدانقلاب و فتنه‌گر عليه نيروها و نهادهاي انقلابي استفاده مي‌كردند، گفت: روزنامه ايران رسماً با رسانه‌هاي ضدانقلاب همسو شده است.به گزارش فارس، پرويز سروري نماينده مردم تهران و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مطالب ويژه‌نامه روزنامه دولتي “ايران ” عليه برخي از شخصيت‌هاي علمي، حقيقي و حقوقي كشور، اين روزنامه را “تريبون جريان انحرافي ” خواند و اظهار داشت: شايد از يك سال قبل اين پيش‌بيني را كرده بوديم كه جريان انحرافي رفته رفته به جريان فتنه نزديك مي‌شود و اين دو جريان به فصل مشتركي از مطالباتشان خواهند رسيد كه امروز ما همين مطلب را شاهد هستيم و مي‌بينيم كه ادبيات منافقين در اول انقلاب به جريان فتنه منتقل مي‌شود و امروز همان ادبيات را ما از جريان انحرافي مي‌شنويم.* جريانات فاصله گرفته از مسير ولايت و انقلاب، رفته رفته در مسير مطالبات گفتمان نظام سلطه قرار مي‌گيرندوي افزود: به نظر بنده اين نكته بسيار مهمي است كه نشان مي‌دهد مجموعه جرياناتي كه از مسير ولايت و انقلاب اسلامي فاصله مي‌گيرند، رفته رفته در مسير مطالبات گفتمان نظام سلطه قرار مي‌گيرند و اين نظام سلطه است كه با تزريق ادبيات خود در اين جريانات منحرف،‌ تلاش مي‌كند كه در مقابل انقلاب اسلامي ايران قدرت مضاعفي را ايجاد كند.* لفظ “اقتدارگرا ” لفظي بوده كه جريانات واگرا و فتنه عليه نيروهاي انقلاب استفاده مي‌كردند”به همين دليل ما واقعاً تعجب مي‌كنيم كه چرا افرادي كه خودشان را پيش‌قراول مبارزه با جريان فتنه و جريانات نظام سلطه مي‌دانستند، امروز از همان حتي كلمات و ادبيات استفاده مي‌كنند؛ لفظ “اقتدارگرا ” لفظي بوده كه جريانات واگرا و فتنه عليه نيروهاي انقلاب و حزب‌الله استفاده مي‌كردند و امروز ما شاهديم كه جريان انحرافي از همين ادبيات استفاده مي‌كند و اين نشان مي‌دهد كه همه آنان از يك آبشخور در حال مصرف كردن هستند. “* نوك تيز حمله جريان انحرافي متوجه شخصيت‌هايي شده كه اراداتشان را به انقلاب نشان داده‌انداين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه يادآور شد: از همه مهمتر اينكه نوك تيز حمله اين جريان متوجه شخصيت‌هايي شده كه اين شخصيت‌ها در طول انقلاب اسلامي ارادات خودشان را به گفتمان انقلاب اسلامي به صورت جدي نشان داده‌اند؛ شخصيتي كه از مقام معظم رهبري مدال “مطهري زمان ” را گرفت و رهبر فرزانه انقلاب در صحبت‌هاي جديدشان فرمودند كه “آيت‌الله مصباح داراي بصيرت واقعي است “، اما امروز اين شخصيت در نوك تيز حملات اين جريان انحرافي قرار مي‌گيرد.*جريان انحرافي همه امكانات دولتي را براي تخريب نيروهاي انقلاب و بال‌هاي ولايت بسيج كرده است”سؤالي كه پيش مي‌آيد اين است كه چرا جرياني كه تا ديروز از نام ايشان استفاده مي‌كرد و خودش را پشت اين شخصيت عزيز و متفكر پنهان كرده بود، امروز با تمام قدرت در جهت تخريب اين شخصيت با بصيرت و به تعبيري “مطهري زمان ” اقدام مي‌كند كه اين موارد از نكات بسيار مهمي است و تأسف عميق ما از اين است كه امروز استفاده از امكانات دولتي براي تخريب نيروهاي انقلاب به كارگيري مي‌شود، آن هم به نام اصولگرايي و كساني كه مدعي عدم استفاده از كمترين امكانات دولتي بوده‌اند، امروز به راحتي براي خودشان مباح مي‌دانند كه همه امكانات دولتي را براي تخريب نيروهاي انقلاب و بال‌هاي ولايت بسيج كنند. “*آيت‌الله مصباح مهمترين شخصيتي است كه گفتمان اصلاح‌طلبي را به نقد كشيدپرويز سروري با ذكر اين نكته كه اين مسئله موضوعي مهم و نكته اساسي است كه بايد به آن توجه شود، تصريح كرد: اگر سابقه خط مقدم آيت‌الله مصباح را در زمان اصلاح‌طلبان بررسي كنيم، مشاهده مي‌كنيم كه شايد بتوان گفت كه مهمترين شخصيتي كه در مقابل اين جريان به صورت غريبانه ايستاد و در همه عرصه‌ها حضور يافت، جامعه مدني و گفتمان اصلاح‌طلبي را به نقد كشيد و شجاعانه خودش را فداي انقلاب كند، آيت‌الله مصباح بود اما ‌امروز مي‌بينيم كه اين شخصيت مورد هجمه جريان انحرافي قرار مي‌گيرد.*جريان انحرافي به دليل ترس از توانمندي‌هاي شخصيتي آيت‌الله مصباح، او را تخريب مي‌كندبه گفته وي، اين موضوع نكته بسيار مهمي است كه بايد به آن توجه شود، به اين هم بسنده نمي‌شود و دقيقاً ما يك خط را از اول انقلاب مي‌بينيم، همان خطي كه از ابتدا به دنبال آن بوده كه با تأسي از گفتمان نظام سلطه كه در ايران به دنبال القاي حاكميت دوگانه است، حاكميت انتخابي و حاكميت انتصابي و تقابل مشروعيت در مقابل مقبوليت را ايجاد كند و ما مي‌بينيم كه اين تفكر امروز همان حرف‌ها را مي‌زند و تمام جرياناتي كه منتسب به انقلاب هستند، مورد هجمه قرار مي‌گيرند. سپاه، شوراي نگهبان و مجموعه‌هاي برخاسته از انقلاب اسلامي، مورد حمله اين جريان به صورت جدي قرار مي‌گيرند و از اين جهت بايد اين موضوع به طور جدي مورد بررسي قرار گيرد و نمي‌شود به صورت سطحي به اين مسئله نگاه كرد.سروري تأكيد كرد: اگر ما مشاهده مي‌كنيم كه تا ديروز آيت‌الله مصباح مورد بغض جريان فتنه و نفاق و ضد انقلاب و سلطنت‌طلبان و بهائيان و مجموعه جريانات ضد انقلاب بوده، امروز نيز شاهديم كه جريان انحرافي نيز همان مسير را طي مي‌كند و تمام ظرفيت خود را براي تخريب چهره ايشان به كار مي‌گيرد و گويا آنان به دليل ترس از توانمندي‌هايي كه در شخصيت آيت‌الله مصباح و نهادهاي برخواسته از انقلاب اسلامي مي‌بينند، اقدام به اين كار مي‌كنند.*جريان انحرافي براي جذب رأي نيروهاي واگرا با نظام، آيت‌الله مصباح را تخريب مي‌كند”به نوعي مي‌توان گفت كه اين تحليل هم در جريان انحرافي وجود دارد كه با حمله به آيت‌االله مصباح، مي‌توانند رأي نيروهاي واگرا با نظام را جذب كنند. “*جريان انحرافي به دنبال معرفي جامعه دوقطبي در كشور استنماينده مردم تهران در مجلس هشتم متذكر شد: جريان انحرافي از طرفي به دنبال همان جرياني است كه جريان اصلاح‌طلب به دنبال آن بود كه دائماً جامعه را به صورت يك جامعه دوقطبي معرفي كند تا در فضاي دوقطبي بتواند به نيات سياسي خودش دست پيدا كند.سروري همچنين يادآور شد: به نظرم پيش‌بيني‌هايي كه در اين زمينه وجود داشت مبني بر اينكه جريان انحرافي در مقطعي به جريان فتنه متصل خواهد شد و فصل مشترك آنها تقابل با اصولگرايي و نيروهاي حز‌ب‌الله و انقلاب اسلامي و نيروهاي وفادار به ولايت خواهد بود، را امروز در صحنه عمل مي‌بينيم.*دستگاه قضايي بايد با استفاده‌كنندگان از اموال دولتي براي تخريب نيروهاي انقلاب برخورد كندوي در خاتمه با اشاره به وظيفه دستگاه قضايي كشورمان در برابر اين مسائل، گفت: ما واقعاً از قوه قضائيه مطالبه مي‌كنيم با كساني كه اموال بيت‌المال و اموال دولتي را در جهت تخريب نيروهاي انقلاب به كار مي‌گيرند، برخورد قانوني داشته باشد چون نمي‌شود كه اموال بيت‌المال در اختيار افرادي قرار گيرد كه در جهت مخالفت با انقلاب بكارگيري شود.به گزارش فارس، روزنامه تحت امر علي اكبر جوانفكر، شنبه گذشته در صفحات سياسي خود، گزارشي را با عنوان “جن‌گيرها و رمال‌ها را چه كساني به دولت احمدي ن‍ژاد منتسب كردند “، ضمن آنكه تمامي رسانه‌هاي منتقد گروه انحرافي لانه كرده در دولت را اقتدارگرا، دروغ‌گو و مدعي خواند، از بسياري از چهره‌هاي منتقد گروه انحرافي اعم از آيت‌الله مصباح يزدي، آيت‌الله نمازي، حجت‌الاسلام پناهيان، سردار جعفري، مرتضي نبوي، حسين صفار هرندي، حجت‌الاسلام طائب و … به عنوان كساني ياد كرد كه عليه گروه انحرافي موضع گرفته‌اند و كدهاي مربوط به انحرافات اين گروه را در جامعه و رسانه‌ها منتشر كرده‌اند.ايران، در اين گزارش ماجراي انتقادات از گروه انحرافي را يك سريال سياسي مي‌خواند و به صورت مداوم، همانند اصلاح‌طلبان تأكيد مي‌كند كه اين، “جريان اقتدارگرا ” است كه انتقادات از گروه انحرافي را در جامعه مطرح مي‌كند.ايرنا در حالي از ادبيات سياسي اصلاح‌طلبان و فتنه‌گران در گزارش خود استفاده كرده است كه به نظر مي‌رسد اين اقدام بخشي از پروژه گروه انحرافي و تريبون‌هاي آن براي جذب آراي اپوزسيون و مخالفان تفكر دولت اصولگراي محمود احمدي نژاد باشد.