دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری هوای تهران در شرايط «اضطرار» قرار گرفت

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران اعلام كرد: هم اكنون غلظت آلاينده ذرات معلق كمتر از 10 ميكرون با 229 PSI و آلاينده ذرات معلق كمتر از 5/2 ميكرون با 208 PSI در شرايط اضطرار قرار گرفته است.يوسف رشيدي در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اطلاعات ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هواي تهران گفت: براساس آخرين اطلاعات از ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هوا، هم اكنون غلظت آلاينده ذرات معلق كمتر از 10 ميكرون با 229 PSI و آلاينده ذرات معلق كمتر از 5/2 ميكرون با 208 PSI در شرايط اضطرار قرار گرفته است.وي از تمامي بيماران قلبي و ريوي و كودكان خواست به طور جدي از تردد در هواي آزاد خودداري كنند.