دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری نتايج 57 پرونده تحقيق‌وتفحص مجلس هشتم

از 57 طرح تحقيق و تفحص كه نمايندگان مجلس هشتم درخواست كرده اند، 35 پرونده مختومه شده و 22 پرونده همچنان باز است.به گزارش الف، گزارش معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهد در سه سال اول كار اين دوره از مجلس يعني از هفتم خرداد 1387 تا ششم خرداد 1390، 35 پرونده تحقيق و تفحص در اين مجلس به دلايل مختلف از جمله قرائت گزارش در صحن، انصراف نماينده متقاضي، و يا تصميم هيات رئيسه، مختومه شده است.اولين طرح تحقيق وتفحص در مجلس هشتم درباره عملكرد سازمان تعاون روستايي بود كه پس از 2سال و نيم كار گزارش آن در صحن مجلس قرائت و به بايگاني سپرده شد.جديدترين طرح تحقيق و تفحص در مجلس هشتم، درباره علل، ميزان و چگونگي واردات كالاها و محصولات كشاورزي در دولت دهم است كه در 3 خرداد 90 در كميسيون كشاورزي تصويب شده و در نوبت بررسي در صحن مجلس قراردارد.در سه سال اول مجلس هشتم، فعال ترين كميسيون در زمينه تصويب تحقيق و تفحص، كميسيون كشاورزي با تصويب 9طرح بود و كميسيون هاي «بهداشت و درمان»، «آموزش و تحقيقات» و «قضايي و حقوقي» هركدام با تصويب يك طرح تحقيق و تفحص، در ميان كميسيونهاي مجلس كمترين فعاليت در اين زمينه را داشته اند.هرچند گزارش هاي تحقيق و تفحص در مجلس به دليل فعال يا مؤثر نبودن ديگر اجزاي نظارت (مانند مراجع قضايي)، خنثي و بي اثر به نظر مي رسند اما برخي گزارشهاي تحقيق و تفحص به دليل دقت و پيگيري نمايندگان، در صحن قرائت و باعث افزايش اطلاعات و بينش نمايندگان نسبت به موضوع يا دستگاه مورد تحقيق و تفحص مي شود. در 2 مورد نيز طي 3 سال اول مجلس هشتم، پرونده هاي تحقيق و تفحص با راي نمايندگان براي پيگيري قضايي به دادسرا و دادگاه ارسال شده است. اين دو مورد ‹‹عملكرد شركت مخابرات ايران›› و ‹‹حادثه انفجار در معادن باب نيزو در استان كرمان›› بودند كه پرونده اولي در 30/9/89 و پرونده دومي در 10/11/89 به مراجع قضايي ارسال شده است و در دست بررسي است.