دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری نمایندگان دفتر رییس جمهور را هم وزارت کنند

به گزارش  اعتدال، این روزها در مجلس شواری اسلامی شاهد آن هستیم که  طرح هایی بعضا فوریتی برای تبدیل، ادغام و یا جابجایی برخی وزارتخانه ها و یا سازمان ها توسط برخی نمایندگان تهیه و  در سال پایانی مجلس هشتم ارایه می شود. گذشته از اینکه چرا مجلس در سال پایانی خود به ارایه  چنین طرح های فوریتی اقدام می کند، مباحثی درباره طرح فوریتی امروز درباره ادغام سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در وزارت ارشاد مطرح است که در پی می آید: 1- این طرح بنابر آنچه طراحان آن اشاره کردند از بغض افکار و رفتارهای شخصی خاصی و امتداد وی در سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی  و آسیب‌ها احتمالی آن برای کشور ارایه شده است. ریاست و حضور دنباله این فرد در این سازمان به شش سال گذشته بر می‌گردد پس چرا نمایندگان امروز و در سال پایانی مجلس به فکر آسیب رسیدن به کشور افتاده اند آیا پیش‌تر احتمال این آسیب‌ها نبوده است. 2- متاسفانه نمایندگان محترم مجلس به خاطر رفتارهای یک فرد و یک جریان هزینه جابجایی و ادغام‌ها را بر کشور تحمیل می کنند که احتمالا با خروج و یا پایان مسولیت آن فرد خاص بازهم نمایندگان مجلس باید طرح بازگشت به تشکیلات قبلی(امروز) را ارایه نمایند، به خصوص با پایان کار مجلس هشتم و تشکیل مجلس نهم. 3- سازمان بودن یا وزارت بودن یک دستگاه به ماموریت‌ها و وظایف آن بر می گردد. وزارت برای ماموریت های خاص و بخشی می باشد مانند وزارت صنایع یا راه و ترابری و… اما سازمان که با معاونت رییس جمهور هم همراه می‌شود‌، برای ماموریت‌های فرابخشی مانند ورزش، میراث فرهنگی، تبلیغات اسلامی، مدیریت و برنامه‌ریزی و… بوده است. 4- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولت هشتم و مجلس ششم ، یکی به خاطر وظایف فرا بخشی و دیگری به دلیل مهم بودن وظایف آن در سه حیطه میراث، گردشگری و صنایع دستی شکل گرفت. یعنی همان مطالبی که برخی طراحان طرح فوریتی امروز از آن به عنوان ضرورت‌های ادغام آن در وزارت ارشاد یاد کردند. 5- سوال دیگر اینکه بسیاری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به واقع دولت را متهم به تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی می کنند پس چرا خود به این موضوع دچار می‌شوند؟ همگان اذعان دارند که هرچه فوریت طرح‌ها و لوایح بیشتر شود به همان میزان از کارشناسی بودن آن کاسته می‌شود و کمیسیون‌ها از بررسی دقیق آن باز می‌مانند. 6- یکی از دلایل نمایندگان چه در تبدیل سازمان تربیت‌بدنی به وزارت ورزش و چه در طرح امروز ادغام میراث فرهنگی در وزارت ارشاد، نظارت‌پذیر شدن آنها توسط مجلس می‌باشد. اولا مجلس برای نظارت بر ارکان دولت راهکارهای قانونی متعددی از تحقیق و تفحص گرفته تا ابزاهایی چون کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات کشور دارد که می تواند در کنارسوال و استیضاح از آنها سود ببرد. دوما اینکه مجلس محترم تاکنون چه میزان به تخلفات وزارتخانه ها رسیدگی کرده و از ابزارهای نظارتی خود بهره جسته است که برای سازمان‌ها عقب مانده است؟ 7- اگر قرار است به دلیل افکار و رفتارهای آقای خاص و دنباله آن باید سازمانی را به وزارت تبدیل یا در وزارتی ادغام کنیم، امروز باید دفتر رییس جمهور هم به وزارت تبدیل شود تا مجلس بر رفتارهای وی نظارت کند.