دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری تخلف‌بقايي‌در‌اختصاص‌وجوه‌دولتي‌به‌بانك‌‌خصوصي

حجت‌الاسلام اسلامي استفاده از وجوه اداره شده دولتي در بانك گردشگري را فساد عنوان كرد و گفت: اين تخلف در بانك گردشگري در دوران رياست بقايي بر سازمان ميراث فرهنگي شكل گرفته است.به گزارش خانه ملت، حجت‌الاسلام حسين اسلامي سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به عملكرد مسئولان بانك گردشگري گفت: در بانك گردشگري كه بانكي خصوصي است، وجوه اداره شده كه دولتي هم هستند، براي ارائه تسهيلات كم‌بهره استفاده شده‌اند.وي افزود: جاي سؤال است كه چرا وجوه اداره شده دولتي در يك بانك خصوصي استفاده مي‌شود و چرا بانك‌هاي ديگر از اين موضوع بهره نمي‌برند.سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس تصريح كرد: كساني كه سياست‌گذار بانك گردشگري هستند، دست به چنين اقدامي زده‌اند و اين خلاف قوانين و مقررات است و در واقع آنها با چنين اقدامي، بيت‌المال را دستاويز قرار داده‌اند.اسلامي با بيان اينكه اگر كسي اين مسئله را تكذيب كند، اسناد آن را منتشر خواهم كرد، گفت: وجوه اداره شده مورد استفاده در اين بانك دولتي هستند و عده‌اي اين وجوه را در بانكي كه خود سهامدار آن بوده و آن بانك خصوصي هم هست، استفاده كرده‌اند.وي خاطرنشان كرد: قبل از رياست بقايي در سازمان ميراث فرهنگي تهيه سازوكار چنين اقدامي آغاز شده بود، اما اصل موضوع در دوران رياست بقايي شكل گرفت.سخنگوي كميسيون اصل 90 اضافه كرد: استفاده از وجوه اداره شده دولتي در سيستم يك بانك خصوصي فساد است چرا كه وجوه اداره شده فقط مي‌توانند در بانك‌هاي دولتي كه بهره پاييني مي‌گيرند، با مصوبه دولت مورد استفاده قرار بگيرند.به گفته اسلامي، وقتي بانكي خصوصي است و در آن از وجوه اداره شده دولتي استفاده مي‌شود، طبيعتاً نام اين اقدام فساد اقتصادي و رانت است.وي در پايان اين گفت‌وگو با بيان اينكه استفاده از وجوه اداره شده دولتي در بانك‌هاي خصوصي قابل پيگرد است، اظهار داشت: اين هم بانك خصوصي در كشور وجود دارد، چرا به آنها از اين وجوه داده نشده و چرا فقط به بانك گردشگري اجازه استفاده از وجوه اداره شده دولتي داده‌اند.